nhavodichmoi
  • Hạng 38
  • Cấp bậc Siêu cấp 3
  • Ngọc 35449
  • Tỉ lệ thắng 82.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có