thiengon123
  • Hạng 29
  • Ngọc 4,298
  • Tỉ lệ thắng 18.08%
  • Chỉ số xã hội 260
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thiengon1230 - 3 mayakieu
thiengon1231 - 8 huongjep
thiengon1237 - 9 trunghieu87
thiengon1230 - 6 lejun
thiengon12317 - 23 thuyyy
thiengon1234 - 2 loanloan
thiengon1232 - 0 anh3khia
thiengon1230 - 8 comchienduongchau
thiengon1230 - 15 nguyentam2k
thiengon1231 - 7 yephdith
thiengon1230 - 3 nhimxu
thiengon1233 - 6 thythy2021
thiengon1230 - 2 kulito
thiengon1234 - 7 cuong97
thiengon1234 - 0 truongsinh
thiengon1237 - 39 toigalam
thiengon1231 - 0 dieuthanh
thiengon1230 - 2 dau127
thiengon1232 - 0 trum5truong
thiengon1238 - 8 vozanhxyz
thiengon1230 - 1 heodat91
thiengon1230 - 4 cayruong
thiengon1230 - 5 lanthanh
thiengon1230 - 1 diquathoigian
thiengon1231 - 13 alienware
thiengon1230 - 2 saphia
thiengon1231 - 10 mainhat
thiengon1231 - 5 sweetberry
thiengon12321 - 14 support
thiengon1231 - 0 kain98
thiengon12313 - 60 wibunotsimpttv2k7
thiengon12315 - 40 sabo2412
thiengon1230 - 4 sitaile
thiengon1231 - 0 conket
thiengon1233 - 6 mjetran
thiengon1230 - 1 happykid76
thiengon1232 - 6 lee16
thiengon1231 - 1 pokemonface
thiengon1231 - 3 danhngunhucho
thiengon1231 - 4 navasdanhcongu
thiengon1231 - 0 comsate
thiengon1235 - 8 trumbatbai5397caro
thiengon1232 - 4 paduc
thiengon1230 - 1 suthatchico1
thiengon1231 - 0 lunguyencong
thiengon1231 - 1 phongthebest
thiengon1232 - 5 batbai5397caro
thiengon1230 - 2 pingpong
thiengon1231 - 0 quaylenmay
thiengon1232 - 5 linhlucden
thiengon1231 - 0 haikick
thiengon1233 - 4 thuyt1
thiengon1231 - 1 rptvanh
thiengon1231 - 2 giodaingan
thiengon1230 - 1 doubar
thiengon1233 - 0 toilaerrr
thiengon1238 - 0 nguoilichsu
thiengon1232 - 0 gxggsgfd
thiengon1239 - 20 vtvtvt
thiengon1234 - 22 carohcm
thiengon1231 - 0 layminhtou
thiengon1230 - 4 lemaipa
thiengon1232 - 0 hoktiengviet
thiengon1230 - 1 flash
thiengon1231 - 0 thuyhoa
thiengon1231 - 0 trungbb203n
thiengon1230 - 2 gaodo
thiengon1230 - 4 yukii
thiengon1230 - 1 thienloi
thiengon1232 - 4 chopper
thiengon1236 - 27 waifu207otaku
thiengon1230 - 5 thuykieu
thiengon1230 - 2 nguoivohinh
thiengon1231 - 0 totoro
thiengon1230 - 1 binhnhi
thiengon1230 - 1 thuytinhkhoc
thiengon1230 - 1 ngocsonhb
thiengon1230 - 2 qindy
thiengon12313 - 9 sonyvaio99
thiengon1230 - 2 redwolf
thiengon1230 - 2 nkocdethuong
thiengon1230 - 2 vangbacdaquy
thiengon1230 - 1 sieuga
thiengon1231 - 0 mykute
thiengon1233 - 4 cobebencuaso
thiengon1230 - 6 nakime3769
thiengon1230 - 4 hoangphuc2040
thiengon1230 - 1 vnhello
thiengon1231 - 0 chiukonoi
thiengon1231 - 8 alecharry91
thiengon1231 - 2 serahwang
thiengon1230 - 1 dophuluan1
thiengon1230 - 1 nttthuy
thiengon1230 - 1 frankho
thiengon1232 - 4 dolphin
thiengon1232 - 2 nguyenhuong90
thiengon1230 - 3 sinbad
thiengon1230 - 2 thuong95
thiengon1230 - 3 langtu
thiengon1231 - 0 nagato