thiengon123
  • Hạng 109
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Ngọc 6187
  • Tỉ lệ thắng 8.40%
  • Chỉ số xã hội 119
  • Chỉ số đam mê 6.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
thiengon1231 - 1 anhhong9011
thiengon1234 - 26 waifu207otaku
thiengon1230 - 4 lunox
thiengon1230 - 8 carohcm
thiengon1230 - 2 ngocdinh
thiengon1231 - 4 hannie
thiengon1231 - 2 phuongxoan
thiengon1233 - 4 support
thiengon1230 - 3 phuhung
thiengon1230 - 2 khaihuyen999
thiengon1233 - 5 viphung
thiengon1231 - 1 socnau
thiengon1232 - 1 duyen10
thiengon1230 - 1 bapcaingoc
thiengon1230 - 2 thanhthanh2k7
thiengon1230 - 3 chuotbobo
thiengon1231 - 2 vientuong
thiengon1230 - 1 sauminh
thiengon1230 - 2 buonnhoem
thiengon1231 - 0 tungk3
thiengon1231 - 0 luckystar
thiengon1232 - 0 thuyt1
thiengon1230 - 3 nhathaha
thiengon1230 - 4 hihi112
thiengon1230 - 3 vichio
thiengon1230 - 2 paduc
thiengon1231 - 1 doccocaubai
thiengon1230 - 1 beyeupk
thiengon1230 - 3 huongly
thiengon1230 - 3 aconnongthon
thiengon1230 - 1 pingpong
thiengon1230 - 1 ngannguyen
thiengon1231 - 3 nhipcautre21
thiengon1232 - 6 mjetran
thiengon1230 - 3 khanhlucky97
thiengon1230 - 1 a4toto
thiengon1230 - 1 vangbacdaquy
thiengon1231 - 1 quangmetro
thiengon1233 - 0 tuliphalan
thiengon1230 - 1 tahuuson
thiengon1230 - 1 nguyentri10x
thiengon1231 - 1 giodaingan
thiengon1230 - 1 dangkyqd
thiengon1230 - 1 keosua
thiengon1230 - 1 thuphuongle99
thiengon1232 - 0 phuongminh
thiengon1230 - 1 thutrang
thiengon1231 - 0 suoingoc
thiengon1230 - 4 thaomoc
thiengon1230 - 1 kidboy
thiengon1230 - 1 gaodo
thiengon1230 - 1 vitty
thiengon1230 - 2 langtu
thiengon1231 - 0 han83lien90
thiengon1230 - 1 thienthansau
thiengon1231 - 1 bingan
thiengon1230 - 1 peheo
thiengon1230 - 1 vanvolang
thiengon1230 - 1 nhocyeusky
thiengon1232 - 5 thythy2021
thiengon1231 - 0 huyluxz
thiengon1230 - 1 lyquoc
thiengon1230 - 1 bon2k7
thiengon1230 - 10 dietcovid
thiengon1230 - 2 bibi0101
thiengon1230 - 3 poseidon
thiengon1230 - 4 mavuong
thiengon1230 - 3 cobebencuaso
thiengon1230 - 3 mikochan
thiengon1232 - 5 lvtrung
thiengon1230 - 3 lejun
thiengon1230 - 4 badboy
thiengon1230 - 1 heoconhamchoi
thiengon1231 - 2 huemy
thiengon1230 - 1 meokitty
thiengon1230 - 1 dorabase
thiengon1231 - 3 huongkute
thiengon1230 - 2 yukii
thiengon1230 - 1 phuongkarry
thiengon1230 - 1 husky0403
thiengon1233 - 18 bikty
thiengon1230 - 1 trienchill
thiengon1230 - 1 dungtrieu
thiengon1230 - 1 sinbad
thiengon1238 - 19 direcottr
thiengon1230 - 1 bongo
thiengon1230 - 1 huongtran1508
thiengon1230 - 2 cuopbiensoh2o
thiengon1230 - 3 trucmai
thiengon1230 - 1 lemaipa
thiengon1230 - 1 hoangthienxa
thiengon1231 - 1 heolovemusic
thiengon1231 - 1 mrrua
thiengon1230 - 2 devilking
thiengon1231 - 3 vuamui
thiengon1230 - 1 hoagiay123
thiengon1234 - 1 lucylk
thiengon1230 - 1 mailady
thiengon1231 - 3 lanhphong
thiengon1231 - 1 bemeocute