redwolf
  • Hạng 34
  • Khiên ...
  • Ngọc 91,423
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 82.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
335
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí