direcottr
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,501
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 30.30%
  • Chỉ số xã hội 99
  • Chỉ số đam mê 15.06
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
direcottr0 - 1 tamthuong262
direcottr0 - 4 mjetran
direcottr1 - 2 heolovemusic
direcottr0 - 1 ngocdinh
direcottr0 - 1 maruko
direcottr1 - 1 trannhat
direcottr2 - 2 nguoilichsu
direcottr1 - 3 phameco
direcottr1 - 0 thiknhacremix
direcottr0 - 9 thienanlk113
direcottr0 - 2 covid19
direcottr0 - 1 nhipcautre21
direcottr3 - 36 bikty
direcottr0 - 1 hoarung
direcottr3 - 0 kingofflags
direcottr1 - 0 nhavodich
direcottr0 - 3 hieuga
direcottr0 - 6 blackzk
direcottr3 - 8 linhmiu
direcottr2 - 1 ngang123
direcottr1 - 1 mavuong
direcottr2 - 2 ngoclyvan
direcottr7 - 6 nhatmai
direcottr0 - 2 hieula
direcottr0 - 1 happy123
direcottr1 - 0 sinbad
direcottr0 - 2 giodaingan
direcottr5 - 2 chienbinh
direcottr2 - 2 support
direcottr2 - 1 luckystar
direcottr2 - 0 robin
direcottr0 - 1 director
direcottr0 - 1 phamvo
direcottr0 - 1 minhcaro
direcottr0 - 2 h2so4
direcottr1 - 3 jiji001
direcottr0 - 1 kungfugirl
direcottr1 - 2 cobebencuaso
direcottr0 - 5 beba888
direcottr1 - 0 linda
direcottr0 - 1 thienthan999
direcottr0 - 1 donkihote
direcottr0 - 1 badboy
direcottr1 - 0 ytr6gfb5r5f
direcottr1 - 1 paduc
direcottr4 - 5 chopper
direcottr2 - 0 alphax
direcottr1 - 1 lexuan22
direcottr0 - 1 dongianlaso1
direcottr3 - 3 sabo2412
direcottr9 - 2 bemeocute
direcottr1 - 3 hoangduy357
direcottr0 - 2 lejun
direcottr0 - 2 tinhthoixotxa
direcottr19 - 8 thiengon123
direcottr0 - 1 loclatoi
direcottr1 - 0 waifu207otaku
direcottr1 - 1 vitty
direcottr0 - 1 bexinkk
direcottr5 - 1 mynno
direcottr3 - 1 wibusimp
direcottr1 - 2 vietlong79
direcottr0 - 1 hoavinhpq
direcottr1 - 1 hades
direcottr1 - 0 bongbongmua12
direcottr0 - 1 saobang
direcottr1 - 3 sirqq
direcottr1 - 0 hdmi2000
direcottr1 - 2 tuyetmuahe
direcottr0 - 2 beyeupk
direcottr1 - 0 lucylk
direcottr1 - 2 minhhuy1108
direcottr1 - 1 trong981
direcottr1 - 1 ngocruby9x
direcottr0 - 2 tungk3
direcottr0 - 1 duyen10
direcottr1 - 0 linhsongda
direcottr2 - 0 hanabi
direcottr0 - 2 cumeo
direcottr1 - 0 tayphuongthatbai
direcottr0 - 3 kxhkxh
direcottr1 - 0 nhathaha
direcottr0 - 5 nhibuong
direcottr3 - 0 nguyennhatminh
direcottr0 - 1 tranminh90
direcottr0 - 2 nakime3769
direcottr0 - 1 trunghieu87
direcottr0 - 1 mikochan
direcottr3 - 0 nguyenmanhlama01
direcottr0 - 2 myhangsg
direcottr2 - 0 haibestraz123
direcottr0 - 1 vnhello
direcottr1 - 2 batbai5397
direcottr2 - 0 ok1230ok
direcottr0 - 1 trongdat28
direcottr3 - 1 launchsite
direcottr2 - 0 namnh214
direcottr0 - 1 nammien
direcottr1 - 1 sujichan