minhpham
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 4.00%
  • Chỉ số xã hội 100
  • Chỉ số đam mê 2.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhpham2 - 8 beyeupk
minhpham0 - 10 thuytinhkhoc
minhpham1 - 4 heokool
minhpham1 - 10 frankho
minhpham0 - 1 vientuong
minhpham0 - 2 nguyenhonganh
minhpham1 - 5 cuccu
minhpham0 - 1 giodaingan
minhpham0 - 8 happykid76
minhpham0 - 1 thaomoc
minhpham0 - 1 vangbacdaquy
minhpham0 - 3 phuongxoan
minhpham0 - 1 maruko
minhpham2 - 4 phungtien
minhpham3 - 7 huongkute
minhpham2 - 6 hoadongtien00
minhpham0 - 1 socnau
minhpham2 - 12 nhimxu
minhpham0 - 1 ngocsonhb
minhpham0 - 3 osin2k
minhpham0 - 1 changtraivotinh035
minhpham3 - 10 mailady
minhpham2 - 6 tuoiconrong
minhpham0 - 1 hoangphuc2040
minhpham1 - 1 lovewinter
minhpham3 - 5 thuydung25
minhpham0 - 1 phuongkarry
minhpham1 - 4 tranhang07
minhpham0 - 3 cobebencuaso
minhpham0 - 1 ekxanh
minhpham0 - 1 khiconjx
minhpham0 - 1 jang80
minhpham0 - 2 lanthanh
minhpham0 - 2 heodat91
minhpham0 - 4 suoingoc
minhpham0 - 2 thaonguyencafe
minhpham0 - 1 vitsenpaii
minhpham0 - 1 trailangthang
minhpham4 - 25 ngocdinh
minhpham0 - 3 hannie
minhpham0 - 1 nkocdethuong
minhpham0 - 5 thutrang
minhpham1 - 1 totoro
minhpham1 - 1 dungnguyenngocthuy
minhpham0 - 1 tuanlongtt
minhpham0 - 4 tralacmi
minhpham0 - 3 lemaipa
minhpham2 - 4 vitty
minhpham1 - 0 huongly
minhpham0 - 1 luke911
minhpham0 - 2 nhibuong
minhpham13 - 2 rinle121291
minhpham1 - 3 tieuyeutinh
minhpham0 - 2 pingpong
minhpham0 - 1 yoshida
minhpham1 - 9 mrboo
minhpham0 - 1 gaodo
minhpham0 - 1 lolovp
minhpham0 - 2 serahwang
minhpham1 - 2 ngocanhgalaxy
minhpham0 - 1 tungk3
minhpham0 - 3 bikty
minhpham0 - 3 loclatoi
minhpham0 - 1 thitrucvy22928
minhpham1 - 0 huymaster04
minhpham0 - 2 vtvtvt
minhpham1 - 2 emdangicachly
minhpham1 - 3 hihahuhu
minhpham0 - 1 bemeocute
minhpham1 - 3 dragon
minhpham0 - 1 peheo
minhpham0 - 2 thimhuong
minhpham0 - 2 michnhi
minhpham1 - 6 supersen
minhpham1 - 0 tieuling
minhpham1 - 7 tieuholy
minhpham1 - 1 mjetran
minhpham0 - 1 nhocyeusky
minhpham0 - 1 heolovemusic
minhpham1 - 2 tahuuson
minhpham0 - 1 bibi0101
minhpham1 - 1 thuphuongle99
minhpham0 - 3 hoagiay123
minhpham0 - 1 sonyvaio99
minhpham0 - 3 dolphin
minhpham1 - 1 h2so4
minhpham0 - 6 toanluf
minhpham0 - 6 duyen10
minhpham0 - 4 nttthuy
minhpham0 - 3 nhatvy2291
minhpham0 - 1 bangtam2312
minhpham0 - 2 thythy2021
minhpham0 - 3 lanhphong
minhpham0 - 8 mavuong
minhpham0 - 5 vietnamovernight
minhpham0 - 8 hamynn
minhpham0 - 1 crystal
minhpham0 - 1 huyluxz
minhpham2 - 2 hieula
minhpham1 - 2 thuykien