ok1230ok
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 94
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 4.27
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có