phihung2021
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 16,116
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 76.62%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 26.88
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phihung20210 - 14 thienthansau
phihung20211 - 0 mrrua
phihung20215 - 4 hanhphucvotan
phihung20215 - 2 tuongsinh
phihung20211 - 0 hoaanhdao2008
phihung20211 - 1 nguyenhungthcsvts
phihung20210 - 6 quangquang
phihung20212 - 1 waifu207otaku
phihung202115 - 10 ngocanhgalaxy
phihung20211 - 0 tahuy
phihung20216 - 1 nhathaha
phihung20213 - 1 dorabase
phihung20210 - 2 sabo2412
phihung20211 - 0 lemaipa
phihung20212 - 1 thuydung25
phihung20215 - 3 lazytomcat
phihung20217 - 1 gecko88
phihung20212 - 6 thuykieu
phihung20210 - 3 galaem
phihung20212 - 1 denhayden
phihung20212 - 0 ngannguyen
phihung20214 - 3 lyquoc
phihung20210 - 2 vietlong79
phihung20211 - 0 khanhlucky97
phihung202120 - 11 hoarung
phihung20212 - 1 trannhat
phihung20212 - 0 maruko
phihung20213 - 0 lanthanh
phihung20211 - 0 diquathoigian
phihung20213 - 2 yoshida
phihung20218 - 5 hades
phihung20219 - 4 thutrang
phihung20212 - 1 nkocdethuong
phihung20212 - 0 nguoivohinh
phihung20210 - 1 beba888
phihung20218 - 2 dannyvnn
phihung20212 - 1 paradol
phihung20212 - 1 sirqq
phihung20213 - 1 onlytrust
phihung20212 - 0 phuongminh
phihung20216 - 3 thuytinhkhoc
phihung20211 - 0 matrancaro
phihung20210 - 3 launchsite
phihung20212 - 1 kyhoi
phihung20211 - 1 dau127
phihung20219 - 7 luke911
phihung202111 - 4 phuongkarry
phihung20215 - 6 tenshi
phihung20216 - 5 quangmetro
phihung20214 - 2 ngocsonhb
phihung20213 - 1 chauky77
phihung202115 - 14 crystal
phihung20211 - 0 ngocruby9x
phihung20216 - 2 hieula
phihung202135 - 22 thanhvan2021
phihung20215 - 1 hoagiay123
phihung202111 - 6 ngocdinh
phihung202133 - 12 heokool
phihung20213 - 3 ngocluan
phihung202117 - 10 nguyenhonganh
phihung20213 - 0 saosaysua
phihung20214 - 8 dangkyqd
phihung20215 - 0 liuhuy314
phihung20211 - 0 bemeocute
phihung20215 - 0 lolovp
phihung20210 - 2 x0nguoidanhco0x
phihung20213 - 0 axquy
phihung202116 - 9 mavuong
phihung20211 - 0 hamynn
phihung202113 - 6 mayakieu
phihung202113 - 8 lejun
phihung20212 - 0 meokitty
phihung20214 - 1 heoconhamchoi
phihung20219 - 11 serahwang
phihung202113 - 16 bongo
phihung20211 - 1 chihiro
phihung202111 - 14 ozonevietnam