opponeo
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,253
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.06%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 4 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có