leontm09
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 580
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 1.56
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
leontm090 - 2 supersen
leontm090 - 1 bikty
leontm092 - 2 lucylk
leontm090 - 1 hamynn
leontm091 - 2 thuyhoa
leontm090 - 5 heolovemusic