demonking
  • Hạng 28
  • Cấp bậc Siêu cấp 5
  • Ngọc 58221
  • Tỉ lệ thắng 80.85%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 3.80
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí