kingcaronoloss
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 131
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 4.35%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 4 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có