launchsite
  • Hạng ...
  • Ngọc 13,866
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.00%
  • Chỉ số xã hội 130
  • Chỉ số đam mê 23.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
launchsite9 - 3 thienthansau
launchsite1 - 0 hongthao
launchsite2 - 1 hieveryone
launchsite6 - 8 hieuga
launchsite7 - 13 silvermoon
launchsite7 - 2 carohcm
launchsite1 - 1 sonnguyen
launchsite27 - 12 sabo2412
launchsite12 - 17 tamthuong262
launchsite12 - 13 perhaps
launchsite9 - 10 nguyentam2k
launchsite2 - 0 lee16
launchsite16 - 1 nganhuong
launchsite3 - 2 moitapchoi
launchsite3 - 0 playcaro20
launchsite1 - 0 danhgvhgvgvyvy
launchsite1 - 0 hello
launchsite2 - 4 thuyvan
launchsite13 - 3 waifu207otaku
launchsite1 - 0 tayphuongthatbai
launchsite1 - 0 bongbongmua12
launchsite2 - 2 bikty
launchsite10 - 8 saobang
launchsite3 - 5 gahapchao
launchsite7 - 8 jiji001
launchsite1 - 1 trasua
launchsite3 - 3 timexiu
launchsite4 - 5 sweetberry
launchsite5 - 0 danbienday
launchsite2 - 0 crystal
launchsite6 - 4 robin
launchsite7 - 0 hatchback
launchsite2 - 1 nhockiv
launchsite2 - 1 director
launchsite1 - 0 minhcaro
launchsite1 - 0 romantic
launchsite0 - 14 kungfugirl
launchsite1 - 0 phamvo
launchsite3 - 0 anhtuteoteo
launchsite1 - 0 junz2222
launchsite0 - 7 khaihuyen999
launchsite2 - 0 a4toto
launchsite3 - 0 karamu
launchsite8 - 1 tenshi
launchsite6 - 3 husky
launchsite1 - 0 saothuy22
launchsite1 - 0 kaitokun
launchsite1 - 0 dvtuan
launchsite4 - 6 cuong97
launchsite3 - 0 bemuoi
launchsite3 - 0 emdangicachly
launchsite5 - 1 yeunuoc22
launchsite0 - 1 beba888
launchsite2 - 1 tranminh90
launchsite1 - 4 x0nguoidanhco0x
launchsite2 - 0 tuongsinh
launchsite0 - 2 toiyeuem
launchsite1 - 1 shiomi
launchsite2 - 10 vuaphapthuatkybi
launchsite19 - 17 hdmi2000
launchsite1 - 0 vietlong79
launchsite1 - 0 quangquang
launchsite3 - 0 thaibinhduong
launchsite1 - 0 abccuti
launchsite0 - 1 dongianlaso1
launchsite1 - 0 bon2k7
launchsite1 - 1 minhhuy1108
launchsite4 - 0 saphia
launchsite11 - 6 nhatmai
launchsite3 - 1 scp56782021
launchsite1 - 0 tu8160
launchsite2 - 1 botbien
launchsite5 - 3 arsenalfc96
launchsite6 - 2 cutibinhchau
launchsite3 - 0 phihung2021
launchsite2 - 0 crisdevilgamer
launchsite2 - 4 trong981
launchsite1 - 1 hetyeulinh
launchsite30 - 35 batbai5397
launchsite3 - 3 aquadogkr1
launchsite1 - 0 saulybiet
launchsite1 - 0 huongcute1508
launchsite0 - 3 tankiem
launchsite1 - 0 gmafk
launchsite1 - 3 direcottr
launchsite9 - 6 heodat91
launchsite1 - 1 chubin1999
launchsite3 - 1 nguyenhungthcsvts
launchsite1 - 0 kyhoi
launchsite2 - 0 giodaingan
launchsite2 - 0 saosaysua
launchsite1 - 0 mkai1234
launchsite3 - 1 quachdozz
launchsite1 - 0 vantrung
launchsite1 - 0 trankhaivan
launchsite1 - 0 nguyenmanhlama01
launchsite2 - 0 trucmai
launchsite3 - 0 hoaanhdao2008
launchsite3 - 0 xuanthupro
launchsite0 - 4 doneforme