nguyenmanhlama01
  • Hạng 24
  • Ngọc 89,571
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 67.11%
  • Chỉ số xã hội 152
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 9 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenmanhlama015 - 1 viphung
nguyenmanhlama011 - 1 atebitee
nguyenmanhlama014 - 2 tuoiconrong
nguyenmanhlama015 - 5 tien09
nguyenmanhlama014 - 1 dung07
nguyenmanhlama018 - 4 serahwang
nguyenmanhlama013 - 0 mrboo
nguyenmanhlama011 - 0 eketao
nguyenmanhlama011 - 0 lanthanh
nguyenmanhlama013 - 1 khoailangnuong
nguyenmanhlama011 - 0 ov2nd
nguyenmanhlama012 - 0 cayruong
nguyenmanhlama012 - 2 vichio
nguyenmanhlama012 - 0 huemy
nguyenmanhlama015 - 3 peheo
nguyenmanhlama011 - 0 thimhuong
nguyenmanhlama011 - 0 tuliphalan
nguyenmanhlama011 - 0 michnhi
nguyenmanhlama012 - 1 hanalov1
nguyenmanhlama011 - 0 luke911
nguyenmanhlama011 - 0 heoway
nguyenmanhlama010 - 1 playforfun
nguyenmanhlama010 - 1 lvtrung
nguyenmanhlama011 - 0 thienthan999
nguyenmanhlama014 - 3 luckystar
nguyenmanhlama011 - 0 thuyt1
nguyenmanhlama011 - 0 denhayden
nguyenmanhlama010 - 1 nguyenquanglinh
nguyenmanhlama015 - 4 bingan
nguyenmanhlama011 - 0 aiamcaro
nguyenmanhlama012 - 0 nagato
nguyenmanhlama011 - 0 titus
nguyenmanhlama011 - 0 cuopbiensoh2o
nguyenmanhlama011 - 0 vuamui
nguyenmanhlama012 - 1 yukii
nguyenmanhlama013 - 0 yoona
nguyenmanhlama012 - 0 nhabanbo
nguyenmanhlama013 - 0 toanluf
nguyenmanhlama011 - 0 phameco
nguyenmanhlama014 - 0 badboy
nguyenmanhlama011 - 0 nhathaha
nguyenmanhlama011 - 0 nguoivohinh
nguyenmanhlama011 - 1 biktyne
nguyenmanhlama012 - 2 nttthuy
nguyenmanhlama011 - 2 ozonevietnam
nguyenmanhlama011 - 0 buonnhoem
nguyenmanhlama011 - 0 giodaingan
nguyenmanhlama011 - 0 trucmai
nguyenmanhlama012 - 0 thinpham
nguyenmanhlama011 - 3 nakime3769
nguyenmanhlama013 - 0 supersen
nguyenmanhlama012 - 0 bexinkk
nguyenmanhlama011 - 0 tieuling
nguyenmanhlama013 - 0 mrrua
nguyenmanhlama013 - 3 vitty
nguyenmanhlama011 - 0 krixi
nguyenmanhlama011 - 1 nguyentri10x
nguyenmanhlama011 - 0 caonhocodon
nguyenmanhlama012 - 0 hades
nguyenmanhlama017 - 3 bapcaingoc
nguyenmanhlama012 - 2 vitsenpaii
nguyenmanhlama011 - 0 mayakieu
nguyenmanhlama012 - 1 ngocluan
nguyenmanhlama012 - 2 vnhello
nguyenmanhlama012 - 0 loclatoi
nguyenmanhlama012 - 0 lovewinter
nguyenmanhlama014 - 1 huongly
nguyenmanhlama011 - 0 langtu
nguyenmanhlama012 - 0 aconnongthon
nguyenmanhlama011 - 2 thutrang
nguyenmanhlama014 - 0 canho
nguyenmanhlama013 - 1 dungtrieu
nguyenmanhlama012 - 0 trannhat
nguyenmanhlama011 - 1 celeron4ghz
nguyenmanhlama012 - 0 toxuanhoang
nguyenmanhlama016 - 2 lazytomcat
nguyenmanhlama013 - 0 phongyeu
nguyenmanhlama012 - 2 bongo
nguyenmanhlama012 - 0 gaodo
nguyenmanhlama013 - 1 carohcm
nguyenmanhlama012 - 0 tieuholy
nguyenmanhlama010 - 2 doubar
nguyenmanhlama014 - 0 ngannguyen
nguyenmanhlama012 - 0 teoteo
nguyenmanhlama011 - 0 nhudadauyeu
nguyenmanhlama015 - 4 onlytrust
nguyenmanhlama012 - 0 ampen
nguyenmanhlama012 - 0 happy123
nguyenmanhlama011 - 1 h2so4
nguyenmanhlama013 - 0 thuytinhkhoc
nguyenmanhlama012 - 0 tieuyeutinh
nguyenmanhlama013 - 1 huongkute
nguyenmanhlama012 - 1 binhnhi
nguyenmanhlama012 - 0 bibi0101
nguyenmanhlama013 - 0 baonguyena01
nguyenmanhlama0115 - 4 minhbaoa01
nguyenmanhlama011 - 0 trongdat28
nguyenmanhlama012 - 0 chuotbobo
nguyenmanhlama018 - 0 manhlama01
nguyenmanhlama010 - 1 hieveryone