hxmb26
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 642
  • Tỉ lệ thắng 27.54%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 4.20
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có