khaihuyen999
  • Hạng ...
  • Ngọc 802,631
  • Tỉ lệ thắng 86.11%
  • Chỉ số xã hội 72
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
khaihuyen99912 - 10 trumbatbai5397caro
khaihuyen99924 - 13 batbai5397caro
khaihuyen9991 - 0 vuvilox11
khaihuyen9993 - 2 vtvtvt
khaihuyen9990 - 6 yephdith
khaihuyen99916 - 17 x0nguoidanhco0x
khaihuyen99913 - 10 dongianlaso1
khaihuyen9991 - 1 congiola
khaihuyen9996 - 5 sitaile
khaihuyen9991 - 0 timkiem
khaihuyen9991 - 0 carohcm
khaihuyen9994 - 3 sabo2412
khaihuyen9999 - 8 vuaphapthuatkybi
khaihuyen9991 - 0 marionew
khaihuyen9995 - 10 anhday
khaihuyen9993 - 4 director
khaihuyen99917 - 21 tamthuong262
khaihuyen9993 - 2 husky
khaihuyen9993 - 0 nhatmai
khaihuyen99940 - 24 quangquang
khaihuyen9991 - 0 vngn175
khaihuyen9998 - 2 ctctqlk
khaihuyen99933 - 22 cuong97
khaihuyen9995 - 4 byeyou
khaihuyen9996 - 0 phumyhung
khaihuyen9992 - 0 thiengon123
khaihuyen9995 - 3 redwolf
khaihuyen9991 - 0 iamkevin79nhatrang
khaihuyen9993 - 0 voky88
khaihuyen9991 - 0 cutibinhchau
khaihuyen9991 - 0 greenvn
khaihuyen9991 - 0 corona
khaihuyen9992 - 0 qindy
khaihuyen9999 - 3 thienthansau
khaihuyen9992 - 0 hoangninh
khaihuyen9993 - 0 lovekr01
khaihuyen9997 - 9 racingboy
khaihuyen9991 - 2 nguyentam2k
khaihuyen9991 - 1 beba888
khaihuyen9996 - 4 thangchin
khaihuyen9991 - 0 kamichan
khaihuyen9992 - 0 choiluon
khaihuyen9997 - 0 launchsite
khaihuyen9992 - 0 emdangicachly
khaihuyen9992 - 0 thuyt1
khaihuyen9994 - 0 freedomman
khaihuyen9992 - 2 silvermoon
khaihuyen9992 - 1 viphung
khaihuyen99910 - 3 thesadboy1989
khaihuyen9992 - 1 teoteo
khaihuyen9991 - 0 ov2nd
khaihuyen9992 - 0 lazytomcat
khaihuyen9992 - 1 mrboo
khaihuyen9995 - 0 kienmai
khaihuyen9991 - 0 phanquy122111
khaihuyen9992 - 0 titus
khaihuyen9997 - 2 covid19
khaihuyen9992 - 0 anhkhongquantam
khaihuyen9992 - 0 saysinxongvohem
khaihuyen9993 - 1 doneforme
khaihuyen9992 - 0 lyquoc
khaihuyen9992 - 0 yeuduoi
khaihuyen9992 - 0 onlytrust
khaihuyen9995 - 0 thaibinhduong
khaihuyen9991 - 0 honymeomeo
khaihuyen9992 - 0 doccocaubai
khaihuyen9992 - 0 tu8160
khaihuyen9992 - 0 waifu207otaku
khaihuyen9992 - 0 toanluf
khaihuyen9991 - 0 thienloi
khaihuyen9996 - 0 durable
khaihuyen9992 - 1 pingpong