khaihuyen999
  • Hạng 6
  • Cấp bậc Siêu cấp 23
  • Ngọc 403409
  • Tỉ lệ thắng 84.48%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 5.83
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
khaihuyen9992 - 0 thiengon123
khaihuyen99913 - 10 x0nguoidanhco0x
khaihuyen99916 - 20 tamthuong262
khaihuyen99929 - 22 cuong97
khaihuyen9995 - 3 redwolf
khaihuyen9992 - 2 director
khaihuyen9994 - 5 sitaile
khaihuyen9991 - 0 iamkevin79nhatrang
khaihuyen9993 - 0 voky88
khaihuyen9991 - 0 cutibinhchau
khaihuyen9991 - 0 greenvn
khaihuyen9991 - 0 corona
khaihuyen9992 - 0 qindy
khaihuyen9999 - 3 thienthansau
khaihuyen9992 - 0 hoangninh
khaihuyen9993 - 0 lovekr01
khaihuyen9992 - 2 husky0403
khaihuyen9997 - 9 racingboy
khaihuyen9991 - 2 nguyentam2k
khaihuyen9991 - 1 beba888
khaihuyen99939 - 24 quangquang
khaihuyen9994 - 2 sabo2412
khaihuyen9996 - 4 thangchin
khaihuyen9991 - 0 kamichan
khaihuyen9992 - 0 choiluon
khaihuyen9997 - 0 launchsite
khaihuyen9998 - 8 vuaphapthuatkybi
khaihuyen9992 - 0 emdangicachly
khaihuyen9992 - 0 thuyt1
khaihuyen9994 - 0 freedomman
khaihuyen9992 - 2 silvermoon
khaihuyen9992 - 1 viphung
khaihuyen99910 - 3 thesadboy1989
khaihuyen9992 - 1 teoteo
khaihuyen9991 - 0 ov2nd
khaihuyen9992 - 0 lazytomcat
khaihuyen9992 - 1 mrboo
khaihuyen9995 - 0 kienmai
khaihuyen9991 - 0 phanquy122111
khaihuyen9992 - 0 titus
khaihuyen9997 - 2 covid19
khaihuyen9992 - 0 anhkhongquantam
khaihuyen9992 - 0 saysinxongvohem
khaihuyen9993 - 1 doneforme
khaihuyen9992 - 0 lyquoc
khaihuyen9992 - 0 yeuduoi
khaihuyen9992 - 0 nhatmai
khaihuyen9992 - 0 onlytrust
khaihuyen9995 - 0 thaibinhduong
khaihuyen9991 - 0 honymeomeo
khaihuyen9992 - 0 doccocaubai
khaihuyen9992 - 0 tu8160
khaihuyen9992 - 0 waifu207otaku
khaihuyen9992 - 0 toanluf
khaihuyen9991 - 0 congiola
khaihuyen9991 - 0 thienloi
khaihuyen9996 - 0 durable
khaihuyen9992 - 1 pingpong