anhday
  • Hạng 9
  • Khiên ...
  • Ngọc 679,433
  • Cấp bậc Siêu cấp 7
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 4.07
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí