carohcm
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 65.89%
  • Chỉ số xã hội 513
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
carohcm3 - 3 yumkhin
carohcm8 - 5 hoarung
carohcm8 - 2 vesau
carohcm4 - 3 serahwang
carohcm24 - 14 thutrang
carohcm23 - 7 bongo
carohcm4 - 1 khanhlucky97
carohcm4 - 4 binhphonui
carohcm12 - 80 wibunotsimpttv2k7
carohcm1 - 0 huyhoangnguyen
carohcm12 - 6 sujichan
carohcm4 - 5 doubar
carohcm14 - 8 nguyenhonganh
carohcm8 - 0 frankho
carohcm3 - 4 cuccu
carohcm2 - 1 giodaingan
carohcm24 - 33 linda
carohcm6 - 3 alphax
carohcm11 - 4 liuhuy314
carohcm1 - 0 ekxanh
carohcm6 - 4 toigalam
carohcm1 - 0 lvtrung
carohcm13 - 24 waifu207otaku
carohcm2 - 0 chuotmom
carohcm4 - 1 lejun
carohcm1 - 2 paduc
carohcm1 - 0 hoangphuc2040
carohcm3 - 1 ngocanhgalaxy
carohcm5 - 5 buomchua
carohcm7 - 3 mavuong
carohcm6 - 2 kyhoi
carohcm1 - 2 ozonevietnam
carohcm3 - 5 thienanlk113
carohcm2 - 2 mikochan
carohcm2 - 1 umsangcon
carohcm0 - 2 carosatthuclan
carohcm4 - 0 mailady
carohcm3 - 0 dorabase
carohcm1 - 0 vichio
carohcm18 - 7 dolphin
carohcm9 - 5 phungtien
carohcm7 - 3 dungtrieu
carohcm5 - 0 toanluf
carohcm0 - 1 haianthui
carohcm7 - 10 lamcaro2
carohcm2 - 1 happy123
carohcm12 - 31 vtvtvt
carohcm5 - 6 thienloi
carohcm2 - 3 huanrose
carohcm26 - 9 pingpong
carohcm2 - 0 aibicgiau
carohcm47 - 12 nagato
carohcm4 - 4 tuoiconrong
carohcm3 - 1 lemaipa
carohcm10 - 3 bingan
carohcm9 - 2 huongly
carohcm5 - 1 yoona
carohcm10 - 3 aconnongthon
carohcm15 - 2 peheo
carohcm1 - 0 navasdanhcongu
carohcm17 - 4 hanalov1
carohcm5 - 1 crystal
carohcm2 - 1 dannyvnn
carohcm5 - 4 mrboo
carohcm4 - 1 phongyeu
carohcm1 - 0 nhibuong
carohcm5 - 4 thuykien
carohcm4 - 0 nakime3769
carohcm2 - 0 trunghieu87
carohcm3 - 3 osin2k
carohcm0 - 3 trumbatbai5397caro
carohcm5 - 0 buonnhoem
carohcm0 - 1 tralacmi
carohcm1 - 0 duyhungkythanh
carohcm0 - 1 batbai5397caro
carohcm6 - 2 lanhphong
carohcm4 - 0 vangbacdaquy
carohcm8 - 3 canho
carohcm1 - 15 nguyentam2k
carohcm0 - 3 tranthuahoai
carohcm1 - 0 anhnganngocungo
carohcm5 - 2 trienchill
carohcm8 - 2 hannie
carohcm16 - 5 nkocdethuong
carohcm10 - 6 thimhuong
carohcm1 - 0 homnaylathu7
carohcm1 - 0 hemzj
carohcm1 - 6 phongwibusimp
carohcm20 - 10 yoshida
carohcm2 - 1 trumgomukoday
carohcm1 - 0 ngankimhoang
carohcm4 - 1 loclatoi
carohcm1 - 0 hanrytran
carohcm9 - 3 bexinkk
carohcm5 - 1 vuamui
carohcm4 - 1 badboy
carohcm0 - 2 lanthanh
carohcm3 - 1 lolovp
carohcm4 - 0 godseal
carohcm4 - 1 iamrose84