carohcm
  • Hạng 16
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Ngọc 102673
  • Tỉ lệ thắng 64.52%
  • Chỉ số xã hội 341
  • Chỉ số đam mê 67.83
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
carohcm40 - 9 nagato
carohcm4 - 1 vuamui
carohcm13 - 3 mrrua
carohcm5 - 0 chihiro
carohcm2 - 0 celeron4ghz
carohcm1 - 0 yueyue1
carohcm4 - 3 vtvtvtv2022
carohcm15 - 5 nhipcautre21
carohcm9 - 12 lunox
carohcm8 - 0 thiengon123
carohcm8 - 5 phungtien
carohcm3 - 0 trannhat
carohcm16 - 6 nhatvy2291
carohcm6 - 3 hoadongtien00
carohcm15 - 6 dolphin
carohcm0 - 2 phuhung
carohcm2 - 11 linhlucden
carohcm5 - 7 changtraivotinh035
carohcm0 - 3 lvthia1989
carohcm1 - 2 anhtuteoteo
carohcm8 - 3 duyen10
carohcm1 - 5 dongianlaso1
carohcm5 - 2 lanhphong
carohcm1 - 4 cuccu
carohcm6 - 5 lexuan22
carohcm28 - 51 support
carohcm6 - 4 liuhuy314
carohcm15 - 13 thuyt1
carohcm4 - 5 thienloi
carohcm2 - 0 tuanhongtran
carohcm19 - 3 anhhong9011
carohcm2 - 1 nguoivohinh
carohcm13 - 17 linda
carohcm4 - 13 sauminh
carohcm1 - 3 beba888
carohcm0 - 2 thachlam2011
carohcm12 - 22 waifu207otaku
carohcm1 - 0 veeee0032
carohcm1 - 2 kiencon
carohcm8 - 2 meokitty
carohcm0 - 4 cobemongmo
carohcm2 - 2 hochitrung
carohcm2 - 0 marmin
carohcm15 - 7 nhatmai
carohcm13 - 8 son23
carohcm1 - 0 teovn2006
carohcm3 - 0 vmingau2208
carohcm1 - 0 callmegeo
carohcm2 - 0 blz01412
carohcm2 - 2 comeback9x
carohcm0 - 1 a123wh1
carohcm30 - 56 firouz
carohcm0 - 24 chienminh111
carohcm1 - 1 hihicocl
carohcm8 - 2 nhinhiii1020
carohcm3 - 2 keosua
carohcm1 - 0 vantannguyen
carohcm2 - 0 denhayden
carohcm5 - 1 hanhphucvotan
carohcm9 - 3 tahuuson
carohcm2 - 2 greenvn
carohcm2 - 3 hoagiay123
carohcm0 - 2 director
carohcm1 - 0 hongphuc0997
carohcm1 - 10 nguyentam2k
carohcm4 - 0 hannie
carohcm5 - 3 h2so4
carohcm8 - 2 heokool
carohcm39 - 6 thythy2021
carohcm4 - 2 nttthuy
carohcm4 - 1 chauky77
carohcm1 - 0 brlmt2003
carohcm5 - 0 cayruong
carohcm3 - 1 sujichan
carohcm2 - 0 dannyvnn
carohcm1 - 1 perhaps
carohcm1 - 0 suthatchico1
carohcm7 - 2 vitty
carohcm4 - 1 yoona
carohcm6 - 2 huongly
carohcm2 - 0 sieuga
carohcm0 - 13 tamthuong262
carohcm3 - 2 dragon
carohcm4 - 3 titus
carohcm7 - 6 thuykieu
carohcm1 - 0 bongtuyet
carohcm1 - 0 kethuvolam98
carohcm2 - 0 teoteo
carohcm1 - 0 tqtnprovip2010
carohcm5 - 0 paradol
carohcm4 - 1 onlytrust
carohcm2 - 1 hoangthienxa
carohcm15 - 5 thuphuongle99
carohcm3 - 10 bemuoi
carohcm7 - 3 ngocdinh
carohcm2 - 2 playcaro20
carohcm4 - 0 canho
carohcm3 - 0 mailady
carohcm5 - 1 kamichan
carohcm2 - 0 diquathoigian