robin
  • Hạng ...
  • Ngọc 70,653
  • Tỉ lệ thắng 78.13%
  • Chỉ số xã hội 160
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
robin3 - 0 thuong95
robin5 - 0 vitty
robin2 - 0 lyquoc
robin3 - 0 hoagiay123
robin8 - 3 aconnongthon
robin3 - 1 ngannguyen
robin1 - 1 nhucanhvacbay
robin3 - 0 thythy2021
robin1 - 0 hanalov1
robin1 - 0 trunghieu87
robin5 - 0 hoaanhdao2008
robin1 - 0 nhocyeusky
robin1 - 0 dungtrieu
robin2 - 2 phameco
robin3 - 1 mavuong
robin1 - 0 chauky77
robin1 - 0 kyhoi
robin1 - 0 saosaysua
robin3 - 0 kidboy
robin1 - 0 vnnguyendung
robin20 - 4 ngocruby9x
robin6 - 3 meokitty
robin1 - 0 thuydung25
robin1 - 0 loclatoi
robin2 - 0 lolovp
robin2 - 0 mrboo
robin1 - 0 buomchua
robin1 - 0 phongca
robin1 - 0 phuongxoan
robin0 - 1 hello
robin5 - 0 chuotbobo
robin0 - 1 nangthuytinh
robin2 - 1 heoway
robin18 - 3 cumeo
robin1 - 0 binhphonui
robin5 - 1 vnhello
robin2 - 0 lucky
robin3 - 0 tieuholy
robin1 - 0 lexuan22
robin2 - 0 suoingoc
robin1 - 0 nhibuong
robin4 - 0 heodat91
robin0 - 1 traitimbuon
robin3 - 1 chihiro
robin7 - 1 pingpong
robin1 - 0 cobebencuaso
robin13 - 8 thuyt1
robin2 - 1 xuanthupro
robin1 - 0 hihi112
robin13 - 1 chuotmom
robin2 - 0 toxuanhoang
robin3 - 2 lanthanh
robin1 - 0 nammien
robin4 - 0 krixi
robin1 - 0 caonhocodon
robin1 - 0 gaodo
robin9 - 2 bongo
robin2 - 1 titus
robin1 - 0 boomx
robin4 - 0 bibi0101
robin19 - 2 huynhbaobao
robin7 - 1 tuanlongtt
robin2 - 0 nhimxu
robin17 - 1 heokool
robin10 - 1 hoangphuc2040
robin2 - 1 lazytomcat
robin1 - 0 ngocanhgalaxy
robin3 - 0 gecko88
robin1 - 0 yoshida
robin1 - 0 cry99
robin1 - 0 sieuga
robin1 - 0 huongly
robin4 - 4 bikty
robin6 - 5 waifu207otaku
robin2 - 3 support
robin0 - 1 nguyentam2k
robin5 - 1 thaomoc
robin4 - 6 launchsite
robin4 - 2 hatchback
robin8 - 0 hanhphucvotan
robin5 - 0 paradol
robin0 - 2 direcottr
robin0 - 3 kungfugirl
robin0 - 4 dongianlaso1
robin1 - 3 husky
robin1 - 0 linda
robin5 - 10 nhatmai
robin1 - 1 danbienday
robin4 - 5 chopper
robin2 - 0 ngocdinh
robin1 - 0 qindy
robin1 - 0 osin2k
robin1 - 0 thaonguyencafe
robin22 - 7 cuccu
robin2 - 4 abccuti
robin0 - 4 jiji001
robin1 - 0 lovewinter
robin1 - 0 ampen
robin1 - 0 chiukonoi
robin3 - 0 vuongkhanh