x0nguoidanhco0x
  • Hạng 21
  • Cấp bậc Siêu cấp 7
  • Ngọc 73524
  • Tỉ lệ thắng 72.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
760
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí