x0nguoidanhco0x
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,575,361
  • Khiên 9
  • Tỉ lệ thắng 84.93%
  • Chỉ số xã hội 73
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
x0nguoidanhco0x1 - 0 thuytinhkhoc
x0nguoidanhco0x1 - 0 quangmetro
x0nguoidanhco0x1 - 0 hoagiay123
x0nguoidanhco0x1 - 0 lazytomcat
x0nguoidanhco0x1 - 0 mayakieu
x0nguoidanhco0x1 - 0 phuongkarry
x0nguoidanhco0x1 - 0 ekxanh
x0nguoidanhco0x1 - 0 trucmai
x0nguoidanhco0x1 - 0 khiconjx
x0nguoidanhco0x1 - 0 binhphonui
x0nguoidanhco0x1 - 0 nhathaha
x0nguoidanhco0x19 - 9 vtvtvt
x0nguoidanhco0x1 - 0 vietnamovernight
x0nguoidanhco0x4 - 2 yephdith
x0nguoidanhco0x17 - 16 khaihuyen999
x0nguoidanhco0x2 - 0 toloveru
x0nguoidanhco0x11 - 3 nguyentam2k
x0nguoidanhco0x1 - 0 oxoxox
x0nguoidanhco0x1 - 0 bikty
x0nguoidanhco0x1 - 0 emdangicachly
x0nguoidanhco0x1 - 0 gahapchao
x0nguoidanhco0x2 - 0 heliosxyz
x0nguoidanhco0x1 - 0 muasinh2002
x0nguoidanhco0x3 - 1 abcabcabc
x0nguoidanhco0x2 - 0 lvthia1989
x0nguoidanhco0x1 - 1 celeron4ghz
x0nguoidanhco0x1 - 0 thuyyy
x0nguoidanhco0x11 - 2 carohcm
x0nguoidanhco0x2 - 0 lunox
x0nguoidanhco0x1 - 0 thiengon123
x0nguoidanhco0x4 - 7 anhday
x0nguoidanhco0x8 - 8 dungnhinlai
x0nguoidanhco0x1 - 0 donan
x0nguoidanhco0x1 - 2 chiukonoi
x0nguoidanhco0x2 - 0 byeyou
x0nguoidanhco0x1 - 0 ntkhanh1901
x0nguoidanhco0x1 - 0 hannie
x0nguoidanhco0x1 - 0 marionew
x0nguoidanhco0x4 - 2 vantannguyen
x0nguoidanhco0x2 - 0 nangcanhhoaroi
x0nguoidanhco0x3 - 0 sonnguyen
x0nguoidanhco0x3 - 0 husky
x0nguoidanhco0x1 - 0 iamkevin79nhatrang
x0nguoidanhco0x1 - 0 hieuga
x0nguoidanhco0x4 - 3 covid19
x0nguoidanhco0x1 - 0 corona
x0nguoidanhco0x1 - 0 kamichan
x0nguoidanhco0x1 - 0 sonyvaio99
x0nguoidanhco0x3 - 2 leksyenjtrankg
x0nguoidanhco0x1 - 1 saulybiet
x0nguoidanhco0x8 - 1 sabo2412
x0nguoidanhco0x3 - 1 thangchin
x0nguoidanhco0x16 - 10 quangquang
x0nguoidanhco0x4 - 1 launchsite
x0nguoidanhco0x0 - 1 dongianlaso1
x0nguoidanhco0x2 - 26 kxhkxh
x0nguoidanhco0x11 - 2 batbai5397
x0nguoidanhco0x1 - 0 tu8160
x0nguoidanhco0x1 - 0 phuongminh
x0nguoidanhco0x31 - 21 silvermoon
x0nguoidanhco0x2 - 0 phihung2021
x0nguoidanhco0x1 - 0 aquadogkr1
x0nguoidanhco0x13 - 7 nhockiv
x0nguoidanhco0x14 - 11 doccocaubai
x0nguoidanhco0x3 - 6 sweetberry
x0nguoidanhco0x1 - 0 vuaphapthuatkybi
x0nguoidanhco0x0 - 1 kungfugirl
x0nguoidanhco0x0 - 1 sitaile
x0nguoidanhco0x2 - 0 thuyt1
x0nguoidanhco0x0 - 1 cuong97
x0nguoidanhco0x1 - 0 hochitrung
x0nguoidanhco0x3 - 0 bemuoi
x0nguoidanhco0x2 - 0 nganhuong