abccuti
  • Hạng 116
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,609
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.07%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có