huunhu66
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,693
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.41%
  • Chỉ số xã hội 98
  • Chỉ số đam mê 15.95
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huunhu663 - 1 serahwang
huunhu665 - 2 vientuong
huunhu661 - 0 gecko88
huunhu660 - 2 ngang123
huunhu665 - 3 huynhbaobao
huunhu661 - 0 detutlong
huunhu663 - 1 vesau
huunhu665 - 3 flash
huunhu664 - 0 onlytrust
huunhu663 - 6 saobang
huunhu664 - 1 beyeupk
huunhu664 - 2 chauky77
huunhu663 - 1 peheo
huunhu665 - 2 hoarung
huunhu660 - 3 kxhkxh
huunhu661 - 0 dungtrieu
huunhu668 - 10 happy123
huunhu660 - 4 thaibinhduong
huunhu663 - 1 happykid76
huunhu664 - 5 thienthan999
huunhu660 - 4 hihi112
huunhu662 - 1 luckystar
huunhu662 - 0 mikochan
huunhu662 - 2 paduc
huunhu660 - 3 luke911
huunhu663 - 0 hamynn
huunhu660 - 2 trailangthang
huunhu662 - 0 cumeo
huunhu661 - 0 tralacmi
huunhu662 - 2 lanthanh
huunhu661 - 5 yukii
huunhu661 - 0 krixi
huunhu660 - 3 ngocluan
huunhu661 - 4 vnnguyendung
huunhu662 - 0 nhibuong
huunhu663 - 0 kidboy
huunhu663 - 2 heoway
huunhu661 - 0 trunghieu87
huunhu662 - 1 hoaanhdao2008
huunhu662 - 0 heodat91
huunhu664 - 3 saosaysua
huunhu661 - 1 nakime3769
huunhu665 - 4 xuanthupro
huunhu661 - 0 lovewinter
huunhu663 - 0 vnhello
huunhu662 - 0 nhabanbo
huunhu661 - 0 paradol
huunhu662 - 0 tieuyeutinh
huunhu662 - 0 anhhong9011
huunhu665 - 4 cobebencuaso
huunhu661 - 0 nhathaha
huunhu661 - 1 endlesslove
huunhu662 - 1 kulito
huunhu662 - 1 nhipcautre21
huunhu661 - 3 canho
huunhu662 - 2 chuotbobo
huunhu662 - 0 toxuanhoang
huunhu664 - 1 bibi0101
huunhu665 - 0 tahuuson
huunhu663 - 1 phuongxoan
huunhu661 - 0 ngocsonhb
huunhu662 - 1 thaonguyencafe
huunhu661 - 3 mrboo
huunhu663 - 0 gaodo
huunhu660 - 1 bexinkk
huunhu662 - 0 vuamui
huunhu661 - 0 nagato
huunhu661 - 3 h2so4
huunhu663 - 1 thuytinhkhoc
huunhu661 - 3 heokool
huunhu661 - 0 bikty
huunhu662 - 1 thimhuong
huunhu663 - 0 boomx
huunhu661 - 1 pingpong
huunhu662 - 0 viphung
huunhu660 - 2 totoro
huunhu662 - 0 dolphin
huunhu660 - 2 lyquoc
huunhu662 - 0 changtraivotinh035
huunhu662 - 0 duyen10
huunhu662 - 1 huyluxz
huunhu661 - 0 lvtrung
huunhu662 - 0 nguoivohinh
huunhu662 - 1 heoconhamchoi
huunhu661 - 2 tuoiconrong
huunhu662 - 1 phongyeu
huunhu663 - 0 huongly
huunhu662 - 1 sieuga
huunhu662 - 2 dragon
huunhu665 - 4 binhnhi
huunhu662 - 1 buonnhoem
huunhu662 - 1 mayakieu
huunhu660 - 2 trucmai
huunhu661 - 0 yumkhin
huunhu661 - 5 emdangicachly
huunhu663 - 0 cuccu
huunhu663 - 1 kyhoi
huunhu663 - 0 lexuan22