trongdat28
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 177
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 73.24%
  • Chỉ số xã hội 71
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 2 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trongdat285 - 1 binhnhi
trongdat280 - 4 tuongsinh
trongdat284 - 0 h2so4
trongdat280 - 2 thuykieu
trongdat282 - 0 nhatvy2291
trongdat280 - 2 poseidon
trongdat282 - 0 luke911
trongdat283 - 0 ghjjdhd
trongdat280 - 2 nguyentam2k
trongdat284 - 0 hoangthienxa
trongdat280 - 1 matrancaro
trongdat281 - 0 chamender100
trongdat282 - 1 khanhlucky97
trongdat282 - 0 tahuuson
trongdat280 - 1 nguyenmanhlama01
trongdat281 - 0 mavuong
trongdat280 - 3 kungfugirl
trongdat281 - 1 dangkyqd
trongdat282 - 0 tralacmi
trongdat282 - 0 thuydung25
trongdat284 - 2 ekxanh
trongdat281 - 0 howtoplay
trongdat282 - 1 danbienday
trongdat282 - 0 cumeo
trongdat281 - 1 thienthan999
trongdat281 - 0 direcottr
trongdat286 - 1 yoshida
trongdat285 - 5 tuyetmuahe
trongdat282 - 0 nhabanbo
trongdat281 - 1 vitty
trongdat284 - 0 sieuga
trongdat285 - 1 aiamcaro
trongdat283 - 0 sabo2412
trongdat287 - 3 boomx
trongdat281 - 0 batbai5397
trongdat282 - 0 ltb0506
trongdat281 - 4 thaibinhduong
trongdat288 - 2 hanalov1
trongdat281 - 3 carohcm
trongdat285 - 0 dolphin
trongdat282 - 0 lanhphong
trongdat285 - 1 cobebencuaso
trongdat285 - 1 paradol
trongdat284 - 0 viphung
trongdat284 - 1 tuanlongtt
trongdat284 - 1 ngocsonhb
trongdat281 - 1 tuan191992
trongdat286 - 2 thythy2021
trongdat282 - 0 playcaro20
trongdat282 - 1 sieutron
trongdat284 - 0 buonnhoem
trongdat281 - 0 yumkhin
trongdat282 - 0 thuong95
trongdat281 - 1 dietcovid
trongdat284 - 8 thangchin
trongdat281 - 0 nakime3769
trongdat288 - 2 ngocanhgalaxy
trongdat281 - 0 lovewinter
trongdat281 - 0 cayruong
trongdat285 - 0 lanthanh
trongdat280 - 2 botbien
trongdat284 - 1 cpcnarin18
trongdat284 - 0 gecko88
trongdat282 - 3 hdmi2000
trongdat281 - 0 cuacon4
trongdat281 - 0 thuyhoa
trongdat282 - 1 meokitty
trongdat280 - 1 builan0209
trongdat281 - 0 kochoi
trongdat285 - 1 tahuy
trongdat282 - 0 alphax