thuykieu
  • Hạng 211
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,549
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.43%
  • Chỉ số xã hội 101
  • Chỉ số đam mê 4.77
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuykieu1 - 1 dangtiendung
thuykieu8 - 12 carohcm
thuykieu6 - 3 shinken
thuykieu4 - 1 asthesun
thuykieu2 - 5 byeyou
thuykieu8 - 9 donan
thuykieu0 - 4 hdmi2000
thuykieu1 - 2 vantannguyen
thuykieu2 - 0 aquadogkr1
thuykieu1 - 0 nhatruc2014
thuykieu1 - 2 sabo2412
thuykieu3 - 4 frankho
thuykieu1 - 0 fanlewi
thuykieu1 - 0 tungduc
thuykieu8 - 10 marionew
thuykieu0 - 1 tamthuong262
thuykieu0 - 1 sitaile
thuykieu1 - 0 annaa99
thuykieu5 - 3 anhtuteoteo
thuykieu0 - 2 waifu207otaku
thuykieu0 - 1 maithao
thuykieu0 - 2 astrazeneca
thuykieu9 - 0 minhmanmoi1
thuykieu1 - 0 florence00
thuykieu1 - 0 nguyenngoccc30499
thuykieu2 - 0 teemovnkg01
thuykieu2 - 0 grayzero
thuykieu3 - 0 jujuoi5124
thuykieu1 - 0 ilyna
thuykieu2 - 0 kachik10
thuykieu1 - 0 zaninovn1324
thuykieu1 - 0 hoangdung01
thuykieu1 - 0 cbtzz
thuykieu1 - 1 abccuti
thuykieu1 - 0 zero123
thuykieu1 - 4 dungnhinlai
thuykieu5 - 5 chienminh111
thuykieu3 - 0 lengocnhuy12345
thuykieu3 - 4 thachlam2011
thuykieu3 - 0 nguyenhoangphuc6793
thuykieu0 - 2 timkiem
thuykieu0 - 2 panadol
thuykieu0 - 1 duyanh
thuykieu0 - 1 demonking
thuykieu1 - 0 tammy56
thuykieu1 - 1 hehihoha
thuykieu3 - 0 xemphim2022
thuykieu1 - 0 sonyvaio99
thuykieu3 - 0 mialena
thuykieu1 - 0 hoangdang
thuykieu3 - 0 ducatuan2020
thuykieu7 - 10 greenvn
thuykieu3 - 0 duytrung1991
thuykieu2 - 0 h2so5
thuykieu3 - 1 choicaro
thuykieu2 - 0 trongdat28
thuykieu1 - 0 bongbongmua12
thuykieu7 - 6 voky88
thuykieu2 - 0 vjhhhgbhjk
thuykieu18 - 0 lehoangphuc
thuykieu6 - 2 hieveryone
thuykieu4 - 2 covid19
thuykieu0 - 2 racingboy
thuykieu3 - 0 tranminh90
thuykieu1 - 0 xh295
thuykieu4 - 1 vietlong79
thuykieu1 - 4 hieuga
thuykieu0 - 1 matrancaro
thuykieu6 - 2 phihung2021
thuykieu1 - 1 top100caro
thuykieu0 - 3 galaem
thuykieu10 - 7 yeunuoc22
thuykieu1 - 0 dtjjfykdhf
thuykieu6 - 0 kikukuik
thuykieu0 - 2 anhday
thuykieu1 - 2 huongjep
thuykieu0 - 3 gatapchoi
thuykieu0 - 2 thangchin
thuykieu1 - 1 thuyt1
thuykieu0 - 1 mikochan
thuykieu0 - 1 btran2912
thuykieu2 - 1 emdangicachly
thuykieu0 - 2 liuhuy314
thuykieu1 - 0 linhmiw
thuykieu1 - 1 vichio
thuykieu3 - 1 thanhvan2021
thuykieu0 - 1 hatchback
thuykieu2 - 0 ov2nd
thuykieu2 - 2 lolovp
thuykieu3 - 2 gecko88
thuykieu3 - 1 nhatmai
thuykieu2 - 0 playcaro20
thuykieu2 - 2 cumeo
thuykieu0 - 1 lasaurieng
thuykieu2 - 0 huemy
thuykieu1 - 0 julliavan
thuykieu1 - 0 lemaipa
thuykieu1 - 0 nhannn97
thuykieu1 - 0 vnhello
thuykieu1 - 0 carimamamuda