dongianlaso1
  • Hạng ...
  • Ngọc 130,752
  • Tỉ lệ thắng 77.67%
  • Chỉ số xã hội 103
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
dongianlaso11 - 0 tieutucbhp96
dongianlaso11 - 0 yamasan99
dongianlaso14 - 0 wibunotsimpttv2k7
dongianlaso10 - 5 pandak3
dongianlaso14 - 0 sonyvaio99
dongianlaso11 - 1 redwolf
dongianlaso14 - 13 sitaile
dongianlaso110 - 13 khaihuyen999
dongianlaso110 - 6 vtvtvt
dongianlaso12 - 1 lenka
dongianlaso11 - 0 kakachieu030201
dongianlaso11 - 1 congiola
dongianlaso11 - 1 yephdith
dongianlaso11 - 0 marionew
dongianlaso11 - 0 minhquan58
dongianlaso15 - 1 timkiem
dongianlaso17 - 5 tomer
dongianlaso17 - 1 carohcm
dongianlaso111 - 7 cuong97
dongianlaso11 - 0 astrazeneca
dongianlaso12 - 11 thuyyy
dongianlaso13 - 0 songgio
dongianlaso13 - 4 nhockiv
dongianlaso12 - 0 rimurusama1707
dongianlaso12 - 4 vantannguyen
dongianlaso11 - 0 lvthia1989
dongianlaso11 - 0 builan0209
dongianlaso19 - 3 quangquang
dongianlaso18 - 20 chienminh111
dongianlaso10 - 2 racingboy
dongianlaso16 - 2 kiencon
dongianlaso12 - 3 nguyentam2k
dongianlaso12 - 0 anhtuteoteo
dongianlaso11 - 7 director
dongianlaso12 - 0 dungnhinlai
dongianlaso12 - 0 duytrung1991
dongianlaso12 - 0 nuhondanhroi
dongianlaso14 - 0 manrok126
dongianlaso16 - 3 hochitrung
dongianlaso16 - 0 chopper
dongianlaso119 - 4 covid19
dongianlaso12 - 0 phongyeu
dongianlaso11 - 0 sieutron
dongianlaso11 - 0 vangbacdaquy
dongianlaso110 - 5 husky
dongianlaso15 - 3 thienthansau
dongianlaso15 - 1 bon2k7
dongianlaso11 - 1 demonking
dongianlaso13 - 0 vienpd
dongianlaso14 - 0 corona
dongianlaso12 - 0 nammien
dongianlaso17 - 0 sabo2412
dongianlaso11 - 0 tokyo
dongianlaso11 - 0 nganhuong
dongianlaso12 - 0 kamichan
dongianlaso14 - 0 danbienday
dongianlaso11 - 0 matrancaro
dongianlaso11 - 0 daw17
dongianlaso116 - 15 silvermoon
dongianlaso11 - 2 sweetberry
dongianlaso113 - 23 kungfugirl
dongianlaso10 - 1 trasua
dongianlaso14 - 0 robin
dongianlaso11 - 0 minhcaro
dongianlaso11 - 0 tussp123
dongianlaso11 - 0 anhhong9011
dongianlaso11 - 0 keyofbeauty
dongianlaso10 - 1 jinjiebang
dongianlaso11 - 0 direcottr
dongianlaso10 - 1 phamvo
dongianlaso12 - 1 thaibinhduong
dongianlaso12 - 0 nhatmai
dongianlaso12 - 0 suoingoc
dongianlaso11 - 0 x0nguoidanhco0x
dongianlaso13 - 0 aquadogkr1
dongianlaso16 - 0 waifu207otaku
dongianlaso12 - 0 jieblack
dongianlaso10 - 1 bikty
dongianlaso11 - 0 vietlong79
dongianlaso10 - 1 abccuti
dongianlaso11 - 0 beba888
dongianlaso11 - 0 launchsite
dongianlaso11 - 3 kxhkxh
dongianlaso12 - 1 vuaphapthuatkybi
dongianlaso11 - 0 saphia
dongianlaso127 - 12 batbai5397
dongianlaso12 - 2 doneforme
dongianlaso11 - 0 gatapchoi
dongianlaso11 - 0 lee16
dongianlaso11 - 0 btp2k8
dongianlaso11 - 0 diemcaro04999
dongianlaso11 - 0 tienphat363
dongianlaso11 - 0 bangbang13
dongianlaso13 - 0 hatchback
dongianlaso13 - 1 vuongkhanh
dongianlaso12 - 0 bangtam2312
dongianlaso12 - 0 vnhello
dongianlaso12 - 0 lolovp
dongianlaso12 - 0 qindy
dongianlaso12 - 0 changtraivotinh035