hatchback
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 47.17%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 6.64
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí