waifu207otaku
  • Hạng 33
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 47973
  • Tỉ lệ thắng 67.52%
  • Chỉ số xã hội 311
  • Chỉ số đam mê 26.27
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
waifu207otaku26 - 4 thiengon123
waifu207otaku0 - 2 timkiem
waifu207otaku2 - 4 lunox
waifu207otaku8 - 14 covid19
waifu207otaku0 - 7 cuong97
waifu207otaku4 - 0 bapcaingoc
waifu207otaku0 - 4 trasua
waifu207otaku2 - 1 toloveru
waifu207otaku1 - 0 tanthichtu
waifu207otaku4 - 4 thuyyy
waifu207otaku3 - 23 tamthuong262
waifu207otaku22 - 12 carohcm
waifu207otaku2 - 1 vietnamovernight
waifu207otaku0 - 1 thanhthanh2k7
waifu207otaku1 - 0 marmin
waifu207otaku2 - 0 notme1611
waifu207otaku7 - 5 dungnhinlai
waifu207otaku4 - 0 trienchill
waifu207otaku11 - 0 flash
waifu207otaku19 - 17 kulito
waifu207otaku4 - 0 michnhi
waifu207otaku6 - 3 mrrua
waifu207otaku2 - 0 tieuholy
waifu207otaku6 - 14 chopper
waifu207otaku9 - 0 dolphin
waifu207otaku0 - 1 mhuyen2704
waifu207otaku3 - 4 donghocat
waifu207otaku35 - 39 sabo2412
waifu207otaku8 - 3 bexinkk
waifu207otaku1 - 4 taladanbienma
waifu207otaku30 - 6 bon2k7
waifu207otaku7 - 3 canho
waifu207otaku4 - 0 phungtien
waifu207otaku7 - 1 trannhat
waifu207otaku4 - 1 denhayden
waifu207otaku4 - 2 keosua
waifu207otaku5 - 0 paradol
waifu207otaku7 - 2 supersen
waifu207otaku1 - 2 ngannguyen
waifu207otaku4 - 2 nhipcautre21
waifu207otaku7 - 8 viphung
waifu207otaku15 - 9 lamcaro2
waifu207otaku4 - 7 vangbacdaquy
waifu207otaku2 - 4 nguyenlehoang
waifu207otaku2 - 0 motminhtaochaphet
waifu207otaku1 - 1 tuongsinh
waifu207otaku1 - 0 rongar
waifu207otaku3 - 0 huongkute
waifu207otaku10 - 3 h2so4
waifu207otaku21 - 3 tussp123
waifu207otaku5 - 2 nhocyeusky
waifu207otaku3 - 1 happy123
waifu207otaku3 - 0 lee16
waifu207otaku2 - 0 thienthansau
waifu207otaku10 - 3 vuongkhanh
waifu207otaku4 - 0 maruko
waifu207otaku2 - 0 nkocdethuong
waifu207otaku2 - 0 thutrang
waifu207otaku5 - 0 sieuga
waifu207otaku2 - 0 aconnongthon
waifu207otaku2 - 0 pquarngfeb5th
waifu207otaku3 - 5 eketao
waifu207otaku2 - 0 peheo
waifu207otaku3 - 0 dragon
waifu207otaku1 - 0 nagato
waifu207otaku2 - 3 tieuling
waifu207otaku1 - 0 baonguyena01
waifu207otaku3 - 4 toanluf
waifu207otaku5 - 0 nguoivohinh
waifu207otaku4 - 0 quangmetro
waifu207otaku2 - 4 poseidon
waifu207otaku2 - 12 sauminh
waifu207otaku2 - 0 tieuyeutinh
waifu207otaku1 - 0 dietcovid
waifu207otaku2 - 3 totoro
waifu207otaku1 - 0 nhudadauyeu
waifu207otaku0 - 1 abccuti
waifu207otaku3 - 0 samuel
waifu207otaku0 - 11 hieuga
waifu207otaku9 - 9 chuotbobo
waifu207otaku3 - 2 nhucanhvacbay
waifu207otaku2 - 4 hieveryone
waifu207otaku2 - 4 nhimxu
waifu207otaku6 - 3 galaem
waifu207otaku8 - 3 thaomoc
waifu207otaku1 - 2 saosaysua
waifu207otaku6 - 0 matrancaro
waifu207otaku7 - 7 husky0403
waifu207otaku19 - 24 support
waifu207otaku3 - 13 launchsite
waifu207otaku5 - 4 thuydung25
waifu207otaku5 - 0 lovewinter
waifu207otaku3 - 3 blackzk
waifu207otaku6 - 0 diquathoigian
waifu207otaku2 - 1 cumeo
waifu207otaku5 - 3 luckystar
waifu207otaku10 - 3 thanhvan2021
waifu207otaku1 - 1 alphax
waifu207otaku3 - 0 lolovp
waifu207otaku3 - 0 loclatoi