waifu207otaku
  • Hạng ...
  • Ngọc 12,544
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 64.16%
  • Chỉ số xã hội 332
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
waifu207otaku3 - 0 sonsatd
waifu207otaku2 - 1 winxp
waifu207otaku1 - 0 mainhat
waifu207otaku1 - 0 toigalam
waifu207otaku3 - 0 thienanlk113
waifu207otaku5 - 3 evanst
waifu207otaku1 - 0 pokaolala
waifu207otaku4 - 0 whymy
waifu207otaku24 - 13 carohcm
waifu207otaku2 - 0 travahuong
waifu207otaku7 - 7 umsangcon
waifu207otaku2 - 3 namvietkyvuong9999
waifu207otaku7 - 3 vichio
waifu207otaku35 - 41 sabo2412
waifu207otaku4 - 2 nhatvy2291
waifu207otaku1 - 5 hoadongtien00
waifu207otaku7 - 5 trannhat
waifu207otaku5 - 5 maruko
waifu207otaku7 - 4 canho
waifu207otaku4 - 3 phungtien
waifu207otaku3 - 3 sieutron
waifu207otaku5 - 7 lanhphong
waifu207otaku0 - 1 iamrose84
waifu207otaku8 - 11 ngocluan
waifu207otaku8 - 9 buonnhoem
waifu207otaku4 - 1 bapcaingoc
waifu207otaku0 - 4 frankho
waifu207otaku0 - 6 kyhoi
waifu207otaku6 - 31 wibunotsimpttv2k7
waifu207otaku0 - 1 yephdith
waifu207otaku1 - 4 hannie
waifu207otaku4 - 4 phuongxoan
waifu207otaku27 - 6 thiengon123
waifu207otaku1 - 6 hoangthienxa
waifu207otaku1 - 11 cuong97
waifu207otaku0 - 2 marionew
waifu207otaku0 - 1 haohaotomchuacay
waifu207otaku4 - 5 thuyyy
waifu207otaku1 - 6 vtvtvt
waifu207otaku0 - 1 vantannguyen
waifu207otaku4 - 0 beba888
waifu207otaku2 - 0 thuykieu
waifu207otaku1 - 0 nhatruc2014
waifu207otaku3 - 8 thusieudepgai
waifu207otaku2 - 0 florence00
waifu207otaku0 - 2 rimurusama1707
waifu207otaku4 - 16 sauminh
waifu207otaku7 - 0 huongkute
waifu207otaku4 - 3 totoro
waifu207otaku0 - 2 timkiem
waifu207otaku2 - 4 lunox
waifu207otaku8 - 14 covid19
waifu207otaku0 - 4 trasua
waifu207otaku2 - 1 toloveru
waifu207otaku1 - 0 tanthichtu
waifu207otaku3 - 23 tamthuong262
waifu207otaku2 - 1 vietnamovernight
waifu207otaku0 - 1 thanhthanh2k7
waifu207otaku1 - 0 marmin
waifu207otaku2 - 0 notme1611
waifu207otaku7 - 5 dungnhinlai
waifu207otaku4 - 0 trienchill
waifu207otaku11 - 0 flash
waifu207otaku19 - 17 kulito
waifu207otaku4 - 0 michnhi
waifu207otaku6 - 3 mrrua
waifu207otaku2 - 0 tieuholy
waifu207otaku6 - 14 chopper
waifu207otaku9 - 0 dolphin
waifu207otaku0 - 1 mhuyen2704
waifu207otaku3 - 4 donghocat
waifu207otaku8 - 3 bexinkk
waifu207otaku1 - 4 taladanbienma
waifu207otaku30 - 6 bon2k7
waifu207otaku4 - 1 denhayden
waifu207otaku4 - 2 keosua
waifu207otaku5 - 0 paradol
waifu207otaku7 - 2 supersen
waifu207otaku1 - 2 ngannguyen
waifu207otaku4 - 2 nhipcautre21
waifu207otaku7 - 8 viphung
waifu207otaku15 - 9 lamcaro2
waifu207otaku4 - 7 vangbacdaquy
waifu207otaku2 - 4 nguyenlehoang
waifu207otaku2 - 0 motminhtaochaphet
waifu207otaku1 - 1 tuongsinh
waifu207otaku1 - 0 rongar
waifu207otaku10 - 3 h2so4
waifu207otaku21 - 3 tussp123
waifu207otaku5 - 2 nhocyeusky
waifu207otaku3 - 1 happy123
waifu207otaku3 - 0 lee16
waifu207otaku2 - 0 thienthansau
waifu207otaku10 - 3 vuongkhanh
waifu207otaku2 - 0 nkocdethuong
waifu207otaku2 - 0 thutrang
waifu207otaku5 - 0 sieuga
waifu207otaku2 - 0 aconnongthon
waifu207otaku2 - 0 pquarngfeb5th
waifu207otaku3 - 5 eketao