candy
  • Hạng ...
  • Ngọc 45,319
  • Tỉ lệ thắng 34.78%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có