candy
  • Hạng 57
  • Khiên ...
  • Ngọc 21,563
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 36.36%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 17.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có