kienmai
  • Hạng 54
  • Khiên ...
  • Ngọc 23,946
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 69.23%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 9.13
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí