conmuaphun
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,210
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 83.33%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 9.41
  • Thời gian tham gia 2 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có