tungcaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,460
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 39.33%
  • Chỉ số xã hội 89
  • Chỉ số đam mê 36.55
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tungcaro13 - 20 gaodo
tungcaro10 - 2 nkocdethuong
tungcaro6 - 10 conmuaphun
tungcaro8 - 7 khanhlucky97
tungcaro0 - 3 kxhkxh
tungcaro19 - 14 changtraivotinh035
tungcaro22 - 14 mailady
tungcaro12 - 11 suoingoc
tungcaro15 - 6 beyeupk
tungcaro15 - 4 happykid76
tungcaro6 - 3 ozonevietnam
tungcaro5 - 5 nakime3769
tungcaro9 - 6 luke911
tungcaro0 - 1 waifu207otaku
tungcaro12 - 5 paduc
tungcaro9 - 8 thuydung25
tungcaro0 - 1 bikty
tungcaro6 - 1 peheo
tungcaro12 - 6 ngocruby9x
tungcaro11 - 6 hoaanhdao2008
tungcaro21 - 11 heodat91
tungcaro2 - 0 sujichan
tungcaro1 - 2 launchsite
tungcaro8 - 3 chihiro
tungcaro12 - 9 hoangduy357
tungcaro8 - 7 nhathaha
tungcaro4 - 3 toxuanhoang
tungcaro0 - 1 saobang
tungcaro0 - 2 yoona
tungcaro4 - 0 huongly
tungcaro4 - 1 ngocanhgalaxy
tungcaro0 - 2 endlesslove
tungcaro1 - 0 hieudo
tungcaro4 - 6 khoailangnuong
tungcaro0 - 3 tuyetmuahe
tungcaro5 - 4 pingpong
tungcaro1 - 1 viphung
tungcaro6 - 5 dolphin
tungcaro3 - 3 canho
tungcaro0 - 1 tuanlongtt
tungcaro5 - 9 vitsenpaii
tungcaro2 - 2 tahuuson
tungcaro0 - 3 thaibinhduong
tungcaro0 - 3 thutrang
tungcaro5 - 3 chauky77
tungcaro27 - 26 hanalov1
tungcaro9 - 6 onlytrust
tungcaro0 - 1 durable
tungcaro0 - 2 anhtuteoteo
tungcaro3 - 4 maruko
tungcaro4 - 2 nttthuy
tungcaro5 - 5 nguyenhonganh
tungcaro1 - 4 thuytinhkhoc
tungcaro3 - 1 hamynn
tungcaro0 - 2 socnau
tungcaro2 - 0 osin2k
tungcaro0 - 1 sabo2412
tungcaro3 - 3 kyhoi
tungcaro2 - 3 lovewinter
tungcaro4 - 9 loclatoi
tungcaro2 - 3 krixi
tungcaro0 - 4 bingan
tungcaro1 - 2 langtu
tungcaro5 - 4 tranhang07
tungcaro10 - 12 khiconjx
tungcaro2 - 5 dorabase
tungcaro0 - 1 keosua
tungcaro0 - 1 mjetran
tungcaro1 - 1 almirachiing
tungcaro2 - 0 quanvovan
tungcaro2 - 5 quachdozz
tungcaro0 - 1 raidam20
tungcaro0 - 1 kienmai
tungcaro0 - 2 cobebencuaso
tungcaro1 - 1 thienthan999
tungcaro0 - 1 xuanthupro
tungcaro0 - 1 thuong95
tungcaro1 - 5 tuoiconrong
tungcaro1 - 3 jang80
tungcaro0 - 1 boomx
tungcaro0 - 5 thythy2021
tungcaro0 - 1 bapcaingoc
tungcaro4 - 3 vientuong
tungcaro0 - 3 saosaysua
tungcaro3 - 3 huyluxz
tungcaro4 - 6 hieula
tungcaro0 - 1 bemuoi
tungcaro1 - 5 liuhuy314
tungcaro1 - 0 umbra123