tuyetmuahe
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,297
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.72%
  • Chỉ số xã hội 57
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuyetmuahe3 - 1 dungnhinlai
tuyetmuahe5 - 0 nuhondanhroi
tuyetmuahe2 - 2 firouz
tuyetmuahe2 - 0 h2so4
tuyetmuahe4 - 1 dungtrieu
tuyetmuahe5 - 2 quangmetro
tuyetmuahe6 - 4 mavuong
tuyetmuahe3 - 0 duytrung1991
tuyetmuahe6 - 1 ozonevietnam
tuyetmuahe3 - 1 kidboy
tuyetmuahe4 - 0 carohcm
tuyetmuahe5 - 3 nttthuy
tuyetmuahe3 - 1 voky88
tuyetmuahe2 - 1 nhudadauyeu
tuyetmuahe2 - 0 detutlong
tuyetmuahe2 - 0 buonnhoem
tuyetmuahe9 - 2 giodaingan
tuyetmuahe0 - 2 tamthuong262
tuyetmuahe4 - 0 mayakieu
tuyetmuahe3 - 0 phuongkarry
tuyetmuahe3 - 0 nakime3769
tuyetmuahe2 - 1 direcottr
tuyetmuahe15 - 11 ngocsonhb
tuyetmuahe0 - 2 kxhkxh
tuyetmuahe4 - 10 thaibinhduong
tuyetmuahe2 - 0 tayphuongthatbai
tuyetmuahe4 - 1 changtraivotinh035
tuyetmuahe4 - 6 sauminh
tuyetmuahe5 - 0 doccocaubai
tuyetmuahe3 - 1 danbienday
tuyetmuahe5 - 1 ngocluan
tuyetmuahe8 - 3 chuotbobo
tuyetmuahe5 - 5 trongdat28
tuyetmuahe5 - 1 robin
tuyetmuahe13 - 8 launchsite
tuyetmuahe3 - 1 lvtrung
tuyetmuahe1 - 0 batbai5397
tuyetmuahe1 - 0 ltb0506
tuyetmuahe1 - 0 saphia
tuyetmuahe7 - 2 cumeo
tuyetmuahe3 - 0 tungcaro
tuyetmuahe6 - 2 jang80
tuyetmuahe5 - 4 lucky
tuyetmuahe9 - 3 mrrua
tuyetmuahe6 - 0 thienloi
tuyetmuahe6 - 1 btran2912
tuyetmuahe2 - 1 songgio
tuyetmuahe0 - 2 quangquang
tuyetmuahe4 - 0 vuongkhanh
tuyetmuahe5 - 3 thuytinhkhoc
tuyetmuahe6 - 1 vitsenpaii
tuyetmuahe6 - 0 trucmai
tuyetmuahe4 - 1 anhtuteoteo
tuyetmuahe1 - 0 matrancaro
tuyetmuahe1 - 0 julliavan
tuyetmuahe7 - 0 cobebencuaso
tuyetmuahe6 - 2 khiconjx