a4toto
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,812
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.25%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
a4toto2 - 1 toloveru
a4toto1 - 0 nguyentri10x
a4toto1 - 0 heliosxyz
a4toto2 - 0 thanthanh
a4toto1 - 1 linhlucden
a4toto2 - 0 nangcanhhoaroi
a4toto1 - 1 congiola
a4toto1 - 0 noname06
a4toto1 - 3 haohaotomchuacay
a4toto1 - 0 marionew
a4toto3 - 0 lvthia1989
a4toto0 - 5 nguyentam2k
a4toto4 - 0 vantannguyen
a4toto0 - 3 doccocaubai
a4toto1 - 0 embeoden
a4toto3 - 0 huyhung231
a4toto1 - 0 kachik10
a4toto2 - 0 happykid76
a4toto4 - 0 carohcm
a4toto3 - 0 alphax
a4toto0 - 1 tamthuong262
a4toto1 - 0 thiengon123
a4toto0 - 1 hananana
a4toto1 - 3 quangquang
a4toto4 - 4 hermes
a4toto1 - 2 vientuong
a4toto3 - 2 linda
a4toto2 - 1 leksyenjtrankg
a4toto2 - 0 serahwang
a4toto3 - 2 dungtrieu
a4toto5 - 0 beyeupk
a4toto5 - 0 phameco
a4toto5 - 0 bangtam2312
a4toto3 - 0 binhnhi
a4toto0 - 4 jiji001
a4toto2 - 0 bikty
a4toto0 - 2 launchsite
a4toto2 - 0 beba888
a4toto2 - 1 karamu
a4toto4 - 3 yeunuoc22
a4toto0 - 4 thangchin
a4toto1 - 0 phuongxoan
a4toto2 - 1 heoway
a4toto2 - 1 trunghieu87
a4toto1 - 1 luckystar
a4toto2 - 0 chuotmom
a4toto7 - 0 thuyt1
a4toto4 - 0 badboy
a4toto2 - 0 xuanthupro
a4toto0 - 1 doneforme
a4toto4 - 0 tuliphalan
a4toto4 - 1 boomx
a4toto2 - 0 btran2912
a4toto1 - 0 thinpham
a4toto4 - 0 trucmai
a4toto5 - 1 paduc
a4toto7 - 1 thanhvan2021
a4toto2 - 0 ov2nd
a4toto2 - 0 tuoiconrong
a4toto9 - 4 builan0209
a4toto2 - 0 lucvv
a4toto1 - 2 conmuaphun
a4toto4 - 3 thienthansau
a4toto1 - 4 khiconjx
a4toto1 - 0 huongjep
a4toto1 - 0 thienthan999
a4toto4 - 0 hoaanhdao2008
a4toto2 - 0 mintngoc
a4toto2 - 0 lejun
a4toto4 - 0 hoangduy357
a4toto2 - 0 myhangsg
a4toto1 - 1 vichio
a4toto1 - 0 yumkhin
a4toto1 - 0 dorabase
a4toto1 - 0 heoconhamchoi
a4toto3 - 0 nhabanbo
a4toto3 - 0 buomchua
a4toto0 - 1 lifebuoy
a4toto1 - 0 vitty
a4toto4 - 1 lucky