doiconcodon
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 28
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 1.80
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có