loicon47
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 47.83%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 6.43
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có