jinjiebang
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 6
  • Ngọc 65285
  • Tỉ lệ thắng 72.22%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 1 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí