trungvn
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 413
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 13.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 3.77
  • Thời gian tham gia 4 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có