bibomedia
  • Hạng 138
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,121
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 1 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí