cam99
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,847
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 84.85%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có