bacgiang98
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,680
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 1.14
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có