baotran0811
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 25
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có