thienthansau
  • Hạng ...
  • Ngọc 7,423
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.92%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthansau2 - 0 vesau
thienthansau9 - 2 vuongkhanh
thienthansau1 - 1 phameco
thienthansau2 - 1 thuytinhkhoc
thienthansau7 - 2 ngocsonhb
thienthansau3 - 0 vitty
thienthansau3 - 0 cry99
thienthansau1 - 1 khanhlucky97
thienthansau5 - 2 saobang
thienthansau1 - 0 tuyettuyet92
thienthansau2 - 1 tieuyeutinh
thienthansau1 - 9 tamthuong262
thienthansau1 - 2 thuyyy
thienthansau0 - 2 waifu207otaku
thienthansau1 - 9 sitaile
thienthansau3 - 5 dongianlaso1
thienthansau1 - 0 lovekr01
thienthansau7 - 3 bemuoi
thienthansau6 - 1 huongjep
thienthansau9 - 3 support
thienthansau12 - 1 alphax
thienthansau2 - 0 paduc
thienthansau1 - 0 dorabase
thienthansau5 - 10 nguyentam2k
thienthansau3 - 0 sujichan
thienthansau11 - 12 nganhuong
thienthansau2 - 1 meo123
thienthansau9 - 4 demonking
thienthansau1 - 0 thiengon123
thienthansau5 - 9 corona
thienthansau19 - 13 sabo2412
thienthansau4 - 3 dungnhinlai
thienthansau1 - 0 lee00
thienthansau5 - 0 phamvo
thienthansau16 - 8 husky
thienthansau3 - 9 khaihuyen999
thienthansau14 - 0 phihung2021
thienthansau0 - 1 hieuga
thienthansau2 - 0 nguyenmanhlama01
thienthansau3 - 9 launchsite
thienthansau4 - 2 quangquang
thienthansau1 - 1 tranhang07
thienthansau1 - 0 cheoa4
thienthansau1 - 3 oxoxox
thienthansau4 - 12 batbai5397
thienthansau1 - 0 aquadogkr1
thienthansau6 - 0 changtraivotinh035
thienthansau1 - 0 nhimxu
thienthansau0 - 1 yoshida
thienthansau1 - 2 quangmetro
thienthansau9 - 0 toanluf
thienthansau5 - 2 hatchback
thienthansau7 - 4 lanthanh
thienthansau3 - 1 meokitty
thienthansau11 - 2 ov2nd
thienthansau2 - 1 hoaanhdao2008
thienthansau7 - 0 sokheng3
thienthansau1 - 3 harypotter
thienthansau1 - 0 lucylk
thienthansau1 - 0 nhatmai
thienthansau5 - 1 hdmi2000
thienthansau2 - 0 chuotbobo
thienthansau8 - 1 hihi112
thienthansau8 - 1 sieutron
thienthansau1 - 0 nhockiv
thienthansau2 - 0 liuhuy314
thienthansau3 - 4 a4toto
thienthansau1 - 1 heoway
thienthansau0 - 1 hoangduy357
thienthansau3 - 0 huemy
thienthansau2 - 1 hoangphuc2040
thienthansau1 - 2 cuong97
thienthansau10 - 2 covid19
thienthansau5 - 2 tralacmi