thanhvinh1707
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 60
  • Tỉ lệ thắng 6.06%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có