bach2001
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 160
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bach20010 - 1 mrboo
bach20011 - 7 concua
bach20011 - 1 yoona
bach20011 - 7 thimhuong
bach20012 - 10 cuopbiensoh2o