sitaile
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,783,948
  • Khiên 26
  • Tỉ lệ thắng 83.58%
  • Chỉ số xã hội 67
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Lịch sử chơi cờ
sitaile1 - 0 buomchua
sitaile1 - 1 yoona
sitaile1 - 0 cry99
sitaile1 - 0 heoway
sitaile33 - 25 sweetberry
sitaile0 - 1 toigalam
sitaile1 - 0 aquael
sitaile5 - 1 vozanhxyz
sitaile1 - 0 hoangvanhung
sitaile4 - 0 thiengon123
sitaile5 - 1 support
sitaile0 - 1 hiusama
sitaile3 - 0 sabo2412
sitaile0 - 1 mainhat
sitaile13 - 4 dongianlaso1
sitaile5 - 5 ongbau
sitaile5 - 0 vtvtvt
sitaile7 - 3 cuong97
sitaile2 - 0 tomer
sitaile2 - 0 congiola
sitaile1 - 0 yephdith
sitaile5 - 6 khaihuyen999
sitaile1 - 0 lee16
sitaile1 - 0 phongpassio
sitaile1 - 0 minhquan58
sitaile0 - 1 tamthuong262
sitaile1 - 1 director
sitaile1 - 0 anhtuteoteo
sitaile1 - 0 marionew
sitaile1 - 0 carohcm
sitaile1 - 0 thuykieu
sitaile1 - 0 quangquang
sitaile1 - 0 thuykien
sitaile1 - 0 lexuan22
sitaile1 - 0 nhibuong
sitaile2 - 1 nhockiv
sitaile1 - 0 corona
sitaile1 - 0 minhcaro
sitaile1 - 0 hieuga
sitaile2 - 0 dau127
sitaile1 - 0 nttthuy
sitaile2 - 0 phuhung
sitaile9 - 1 thienthansau
sitaile1 - 0 demonhon
sitaile3 - 3 nganhuong
sitaile14 - 9 kungfugirl
sitaile1 - 0 tieuholy
sitaile2 - 4 thangchin
sitaile1 - 0 launchsite
sitaile1 - 0 saphia
sitaile1 - 0 x0nguoidanhco0x
sitaile6 - 4 tankiem
sitaile17 - 8 silvermoon
sitaile4 - 0 lasaurieng
sitaile1 - 0 kamichan
sitaile1 - 0 maruko
sitaile1 - 0 quynhty
sitaile1 - 0 tuanlovegirl
sitaile1 - 0 btp2k8
sitaile1 - 0 uizaaaaa
sitaile1 - 0 nhatmai
sitaile1 - 0 lukaku
sitaile1 - 0 huong2k6
sitaile1 - 0 heokool
sitaile1 - 2 husky
sitaile2 - 0 dangkyqd
sitaile10 - 0 kyhoi