sitaile
  • Hạng 2
  • Cấp bậc Siêu cấp 10
  • Ngọc 100000
  • Tỉ lệ thắng 89.47%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
877
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí