sitaile
  • Hạng 1
  • Khiên 9
  • Ngọc 100,000
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Tỉ lệ thắng 87.27%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 8 ngày
Rương hào hiệp
3630
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí