murasaki
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 10,257
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 38.89%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có