kamichan
  • Hạng ...
  • Ngọc 37,907
  • Tỉ lệ thắng 12.50%
  • Chỉ số xã hội 112
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kamichan2 - 3 tuanphamle112
kamichan12 - 5 tienhuy2709
kamichan75 - 81 lee16
kamichan0 - 1 tramzn
kamichan0 - 4 paduc
kamichan0 - 1 yeppp
kamichan0 - 3 beyeupk
kamichan1 - 2 vitty
kamichan0 - 1 phongca
kamichan0 - 2 cuccu
kamichan1 - 2 xiaocui156
kamichan36 - 71 thuyyy
kamichan4 - 2 letty
kamichan1 - 1 sonyvaio99
kamichan0 - 4 mainhat
kamichan0 - 1 nhipcautre21
kamichan0 - 3 kairos
kamichan0 - 7 vtvtvt
kamichan23 - 33 huong2k6
kamichan0 - 1 khoailangnuong
kamichan0 - 1 supersen
kamichan2 - 2 yueyue1
kamichan19 - 10 annaa99
kamichan0 - 1 nomad
kamichan2 - 0 htboom
kamichan0 - 1 tuanlongtt
kamichan1 - 3 duchuynh1109
kamichan0 - 1 tungk3
kamichan1 - 0 xhisunee
kamichan0 - 1 abcabcabc
kamichan0 - 1 vngn175
kamichan0 - 4 marionew
kamichan1 - 4 husky
kamichan0 - 2 cuong97
kamichan0 - 3 liuhuy314
kamichan3 - 5 director
kamichan0 - 2 racingboy
kamichan0 - 1 yukii
kamichan15 - 24 support
kamichan1 - 0 firouz
kamichan1 - 5 carohcm
kamichan0 - 1 dannyvnn
kamichan0 - 1 x0nguoidanhco0x
kamichan0 - 1 anhday
kamichan0 - 1 denhayden
kamichan1 - 5 kiencon
kamichan1 - 1 ninhhoangcuong
kamichan0 - 3 hannie
kamichan1 - 0 hochitrung
kamichan1 - 2 blackwidow
kamichan0 - 3 yoona
kamichan0 - 1 donghocat
kamichan2 - 4 covid19
kamichan0 - 1 rongar
kamichan0 - 2 nammien
kamichan0 - 1 bexinkk
kamichan0 - 2 tamthuong262
kamichan2 - 4 nganhuong
kamichan1 - 2 shinken
kamichan0 - 1 flash
kamichan0 - 2 hieuga
kamichan0 - 2 lovekr01
kamichan4 - 11 songgio
kamichan0 - 2 dongianlaso1
kamichan1 - 1 haicuibap
kamichan2 - 1 chienbinh
kamichan1 - 0 ghghkji
kamichan0 - 2 nguyentam2k
kamichan11 - 1 nhatmai
kamichan0 - 1 khaihuyen999
kamichan0 - 1 kishouarima3
kamichan1 - 0 tieutiennu
kamichan0 - 2 vietlong79
kamichan0 - 1 nn1101
kamichan0 - 2 minhhuy1108
kamichan0 - 1 saphia
kamichan1 - 3 chubin1999
kamichan1 - 0 vuaphapthuatkybi
kamichan0 - 1 lolovp
kamichan0 - 1 sitaile
kamichan0 - 1 dungtrieu
kamichan0 - 1 sweetberry
kamichan0 - 1 motchutchettrongtim
kamichan1 - 0 doccocaubai
kamichan0 - 5 tienphat363
kamichan0 - 1 lexuan22
kamichan0 - 1 nakime3769
kamichan0 - 2 hatchback
kamichan5 - 6 taolachaoday
kamichan0 - 1 ngocanhgalaxy
kamichan0 - 3 thanhvan2021
kamichan0 - 1 sugar19
kamichan0 - 2 thanvan
kamichan0 - 3 nhathaha
kamichan2 - 5 tahuy
kamichan1 - 5 ov2nd
kamichan1 - 5 macbookpro
kamichan0 - 2 cry99
kamichan0 - 1 buonlamemoi
kamichan0 - 3 dorabase