minhbz2
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 13.51%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 3.43
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có