endlesslove
  • Hạng 60
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 12608
  • Tỉ lệ thắng 72.63%
  • Chỉ số xã hội 95
  • Chỉ số đam mê 4.40
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
endlesslove6 - 4 firouz
endlesslove9 - 2 gecko88
endlesslove10 - 0 hihi112
endlesslove1 - 0 chopper
endlesslove6 - 0 nammien
endlesslove6 - 0 lucky
endlesslove2 - 1 dungtrieu
endlesslove3 - 0 tranhang07
endlesslove3 - 1 trailangthang
endlesslove2 - 0 chuotmom
endlesslove17 - 0 nuhondanhroi
endlesslove5 - 0 hermes
endlesslove0 - 1 khanhlucky97
endlesslove1 - 0 nangthuytinh
endlesslove1 - 11 anhday
endlesslove2 - 0 bikty
endlesslove5 - 5 linhlucden
endlesslove0 - 2 tamthuong262
endlesslove1 - 0 verygood
endlesslove0 - 2 danbienday
endlesslove21 - 15 nhatmai
endlesslove1 - 0 byeyou
endlesslove0 - 1 sinbad
endlesslove1 - 0 beyeupk
endlesslove8 - 0 mailady
endlesslove4 - 15 vuaphapthuatkybi
endlesslove2 - 7 redwolf
endlesslove2 - 0 trants
endlesslove3 - 0 kidboy
endlesslove7 - 1 hamynn
endlesslove6 - 0 ngocruby9x
endlesslove5 - 0 mayakieu
endlesslove20 - 13 chiukonoi
endlesslove1 - 0 lvtrung
endlesslove5 - 0 tahuy
endlesslove2 - 0 pqd1306
endlesslove2 - 1 lanthanh
endlesslove2 - 1 heodat91
endlesslove3 - 0 ngang123
endlesslove1 - 0 tayphuongthatbai
endlesslove3 - 6 thaibinhduong
endlesslove4 - 0 dragon
endlesslove6 - 2 sirqq
endlesslove5 - 3 saulybiet
endlesslove1 - 0 tuss2009
endlesslove1 - 1 huunhu66
endlesslove10 - 1 btran2912
endlesslove2 - 0 aquadogkr1
endlesslove2 - 0 tungcaro
endlesslove1 - 0 thuyt1
endlesslove4 - 0 launchsite
endlesslove2 - 1 okbaby
endlesslove2 - 0 serahwang
endlesslove2 - 0 bongo
endlesslove2 - 1 dannyvnn
endlesslove6 - 6 lasaurieng
endlesslove4 - 0 baniphonere
endlesslove2 - 0 peheo
endlesslove12 - 27 cuibap00
endlesslove1 - 0 hieveryone
endlesslove1 - 1 uefalona
endlesslove3 - 1 thutrang
endlesslove2 - 0 ov2nd
endlesslove2 - 0 muaxuan123
endlesslove5 - 0 phameco
endlesslove8 - 1 ngocluan
endlesslove0 - 1 riengmotgoctroi
endlesslove13 - 15 missnl
endlesslove4 - 3 cutibinhchau
endlesslove1 - 7 perhaps
endlesslove1 - 0 hoangduy357
endlesslove1 - 0 balong
endlesslove1 - 0 nguyenhonganh
endlesslove3 - 1 hieula
endlesslove1 - 0 kyhoi
endlesslove3 - 3 vietnamovernight
endlesslove3 - 0 trucmai
endlesslove0 - 3 botbien
endlesslove5 - 9 dungnhinlai
endlesslove1 - 1 haynoiloichiatay
endlesslove1 - 0 dietcovid
endlesslove3 - 2 longhung
endlesslove1 - 1 ekxanh
endlesslove3 - 11 nhatmai3
endlesslove0 - 1 huyyeurin
endlesslove1 - 1 sieuga
endlesslove0 - 1 huongq
endlesslove2 - 0 bemuoi
endlesslove2 - 0 trienchill
endlesslove2 - 2 mynno
endlesslove1 - 0 junz2222
endlesslove4 - 1 heokool
endlesslove4 - 1 thuydung25
endlesslove1 - 0 loclatoi
endlesslove3 - 0 cayruong