votrongdai1
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 160
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có