dungnhinlai
  • Hạng 90
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 231
  • Tỉ lệ thắng 84.75%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 20.33
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungnhinlai0 - 2 cuong97
dungnhinlai1 - 0 tuoiconrong
dungnhinlai1 - 0 tralacmi
dungnhinlai1 - 0 hoangphuc2040
dungnhinlai5 - 9 muaxuan123
dungnhinlai1 - 0 dietcovid
dungnhinlai3 - 0 gecko88
dungnhinlai6 - 3 bon2k7
dungnhinlai2 - 4 trungboy
dungnhinlai2 - 0 hochitrung
dungnhinlai3 - 0 tahuuson
dungnhinlai5 - 2 cobebencuaso
dungnhinlai3 - 2 thienthansau
dungnhinlai1 - 0 rockie
dungnhinlai2 - 0 lemaipa
dungnhinlai9 - 5 endlesslove
dungnhinlai0 - 1 thanhphomuabay
dungnhinlai5 - 0 thanhvinh1707
dungnhinlai1 - 0 thuaroinha
dungnhinlai1 - 0 titus
dungnhinlai2 - 1 dolphin
dungnhinlai1 - 0 huongkute
dungnhinlai3 - 5 uefalona
dungnhinlai2 - 0 bemuoi
dungnhinlai4 - 5 gacontapdi1
dungnhinlai1 - 0 trannhat
dungnhinlai2 - 0 dungtrieu
dungnhinlai2 - 0 duongpq33
dungnhinlai4 - 0 bexinkk
dungnhinlai2 - 0 saphia
dungnhinlai1 - 1 tuanchim
dungnhinlai3 - 0 mynno
dungnhinlai1 - 0 hanhphucvotan
dungnhinlai1 - 0 nhipcautre21
dungnhinlai1 - 0 paradol
dungnhinlai3 - 2 arsenalfc96
dungnhinlai3 - 0 hoarung
dungnhinlai1 - 0 hoangthienxa
dungnhinlai2 - 0 nhimxu
dungnhinlai3 - 0 changtraivotinh035
dungnhinlai2 - 0 nhibuong
dungnhinlai3 - 0 hamynn
dungnhinlai2 - 0 liuhuy314
dungnhinlai3 - 0 nakime3769
dungnhinlai2 - 0 vietnamovernight
dungnhinlai3 - 0 crystal
dungnhinlai0 - 3 trungquan1602
dungnhinlai1 - 1 nhatmai
dungnhinlai3 - 0 kulito
dungnhinlai2 - 0 thimhuong
dungnhinlai2 - 0 aiamcaro
dungnhinlai5 - 1 dragon
dungnhinlai2 - 0 trienchill
dungnhinlai5 - 0 keosua
dungnhinlai2 - 0 nagato
dungnhinlai3 - 0 tieuling
dungnhinlai2 - 0 thienloi
dungnhinlai3 - 0 supersen
dungnhinlai4 - 1 teoteo